Zdrava Srbija Instagram

Исхрана јаради у органској производњи


Сточарство, 11.09.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Исхрана јаради се обавља сисањем или напајањем искључиво козјим органским млеком, док је напајање заменама забрањено. Напајање, исхрана млеком које не потиче из органске производње дозвољена је једино, у колико није могућа исхрана мајчиним млеком (угинуће).Исхрана млеком мора да траје најмање 45 дана.Јарад која су планирана за приплод сисају најмање 3 месеца. Прве 2-3 недеље живота јаре се храни искључиво млеком мајке, и треба да буде стално са козом да би сисало по вољи.


Прихрањивање јаради сувом храном треба почети после две до три недеље, са три недеље старости јаре почиње да прежива. У ту сврху користи се кабаста и концентрована хранива у складу са правилником. Сено се даје по вољи а концентрат ограничено. Почиње се са количином концентрата од 20-40g/на дан (18% сирових протеина) да би се до залучења достигло 200g/дан.
Небојша Ђурић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca