Zdrava Srbija Instagram

Ishrana jaradi u organskoj proizvodnji


Stočarstvo, 11.09.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareIshrana jaradi se obavlja sisanjem ili napajanjem isključivo kozjim organskim mlekom, dok je napajanje zamenama zabranjeno. Napajanje, ishrana mlekom koje ne potiče iz organske proizvodnje dozvoljena je jedino, u koliko nije moguća ishrana majčinim mlekom (uginuće).Ishrana mlekom mora da traje najmanje 45 dana.Jarad koja su planirana za priplod sisaju najmanje 3 meseca. Prve 2-3 nedelje života jare se hrani isključivo mlekom majke, i treba da bude stalno sa kozom da bi sisalo po volji.


Prihranjivanje jaradi suvom hranom treba početi posle dve do tri nedelje, sa tri nedelje starosti jare počinje da preživa. U tu svrhu koristi se kabasta i koncentrovana hraniva u skladu sa pravilnikom. Seno se daje po volji a koncentrat ograničeno. Počinje se sa količinom koncentrata od 20-40g/na dan (18% sirovih proteina) da bi se do zalučenja dostiglo 200g/dan.
Nebojša Đurić dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca