Zdrava Srbija Instagram

AWASSI - високомлечна раса оваца блиског истока.


Сточарство, 18.11.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Један аваси мелез даје млеко као три до шест наших домаћих раса и сојева. У последње време аваси се употребљава у свим шемама укрштања односно мележења са осталим расама. Основни циљ мележења је повећање млечности (количински али и квалитативно). Многе земље које озбиљно унапређију овчарство обављају укрштање домаћих раса са аваси овновима и све су добиле одличне резултате.


Млечност мелеза креће се од 127 до 503 литара млека у лактацији (мелези од аваси овнова и домаћих праменки чија је лактацијска млечност око 60 литара). Просечно повећање конзумне млечности код аваси мелеза у односу на домаћу праменку износи 384,34% што значи да један аваси мелез даје млека као 4 праменке. Повећање конзумне млечности код чистокрвних аваси грла упоређено са домаћом праменком (сјеничка, сврљишка, кривовирска, пиротска, липска и други домаћи сојеви) је у распону од 611% до 867%. Масноћа млека код аваси мелеза се креће од 6,5 до 7%.


Ове производне особине аваси расе и њеним мелезима су пресудно утицале на потражњу аваси оваца, а посебно овнова, која рапидно расте на свим континентима а посебно у медитеранским земљама. Објашњење за ову појаву налази се у наведеним научним и у пракси потврђеним резултатима ~ један аваси мелез даје млека као 3 до 6 наших домаћих раса и сојева.



Овце имају велика вимена, добро формирана, повезана, погодна за машинску и ручну мужу. Развијени стадни инстикт, скромност, непробирљивост у исхрани, истовремена испаша и брст чине ову расу погодном за екстензивно и полуномадско одгајивање. Ову расу карактерише велика издржљивост, отпорност, прилагодљивост, са лакоћом подноси дуга сушна и топла лета (+43) као и хладне континенталне зиме (-28) што омогућава одгајивање ове расе на свим континентима. Посебно је погодна као раса мелиоратор, где укрштањем даје одличне резултате у , F1, F2, R1, R2 генерацијама.




Марјан Гиевски


Чисторасни материјал можете купити на AWASSI МЕДИТЕРАН ФАРМИ-СЕЛЕКЦИСКИ ЦЕНТАР у Куманову, Македонија.

00389 71 900 898
00389 31 423 200

[email protected]
skype id; marjan-kumanovo


Bookmark and Share

Mala Pijaca