Zdrava Srbija Instagram

AWASSI - visokomlečna rasa ovaca bliskog istoka.


Stočarstvo, 18.11.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareJedan avasi melez daje mleko kao tri do šest naših domaćih rasa i sojeva. U poslednje vreme avasi se upotrebljava u svim šemama ukrštanja odnosno meleženja sa ostalim rasama. Osnovni cilj meleženja je povećanje mlečnosti (količinski ali i kvalitativno). Mnoge zemlje koje ozbiljno unapređiju ovčarstvo obavljaju ukrštanje domaćih rasa sa avasi ovnovima i sve su dobile odlične rezultate.


Mlečnost meleza kreće se od 127 do 503 litara mleka u laktaciji (melezi od avasi ovnova i domaćih pramenki čija je laktacijska mlečnost oko 60 litara). Prosečno povećanje konzumne mlečnosti kod avasi meleza u odnosu na domaću pramenku iznosi 384,34% što znači da jedan avasi melez daje mleka kao 4 pramenke. Povećanje konzumne mlečnosti kod čistokrvnih avasi grla upoređeno sa domaćom pramenkom (sjenička, svrljiška, krivovirska, pirotska, lipska i drugi domaći sojevi) je u rasponu od 611% do 867%. Masnoća mleka kod avasi meleza se kreće od 6,5 do 7%.


Ove proizvodne osobine avasi rase i njenim melezima su presudno uticale na potražnju avasi ovaca, a posebno ovnova, koja rapidno raste na svim kontinentima a posebno u mediteranskim zemljama. Objašnjenje za ovu pojavu nalazi se u navedenim naučnim i u praksi potvrđenim rezultatima ~ jedan avasi melez daje mleka kao 3 do 6 naših domaćih rasa i sojeva.Ovce imaju velika vimena, dobro formirana, povezana, pogodna za mašinsku i ručnu mužu. Razvijeni stadni instikt, skromnost, neprobirljivost u ishrani, istovremena ispaša i brst čine ovu rasu pogodnom za ekstenzivno i polunomadsko odgajivanje. Ovu rasu karakteriše velika izdržljivost, otpornost, prilagodljivost, sa lakoćom podnosi duga sušna i topla leta (+43) kao i hladne kontinentalne zime (-28) što omogućava odgajivanje ove rase na svim kontinentima. Posebno je pogodna kao rasa meliorator, gde ukrštanjem daje odlične rezultate u , F1, F2, R1, R2 generacijama.
Marjan Gievski


Čistorasni materijal možete kupiti na AWASSI MEDITERAN FARMI-SELEKCISKI CENTAR u Kumanovu, Makedonija.

00389 71 900 898
00389 31 423 200

[email protected]
skype id; marjan-kumanovoBookmark and Share

Mala Pijaca