Zdrava Srbija Instagram

Поступање са животињама у органској производњи


Сточарство, 07.03.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


У органској сточарској производњи превенција болести животиња се заснива на избору одговарајућих раса, одговарајућим поступцима гајења, исхрани високо квалитетном храном за животиње, телесном активношћу, одговарајућем броју животиња по јединици површине и држањем животиња у хигијенским условима.


У превентивне сврхе, у органској сточарској производњи не могу се користити хемијски синтетизовани ветеринарски медицински производи, антибиотици и хормони и сличне супстанце које се користе за контролу репродукције или у друге сврхе. осим у случајевима који се односе на ветеринарско лечење.


Зграде, објекти за смештај животиња, опрема и прибор који се користи у органској сточарској производњи треба редовно чистити и дезинфиковати на прописан начин, како би се спречило ширење заразе и размножавање организама које преносе болести. а измет, урин и непоједена или просута храна треба да се редовно уклањају, како би се непријатни мириси, као и присуство инсеката и глодара свели на најмању меру.Ако се поред примене превентивних мера животиња разболе или повреде, треба одмах отпочети са лечењем и ако је потребно, изоловати их. У лечењу животиња предност над хемијски синтетисаним лековима или антибиотицима имају фитотерапеутски, хомеопатски и имунолошки прроизводи, храна за животиње минералног порекла под условом да је њихово терапеутско дејство делотворно код одређене врсте животиња и у лечењу одређених болести.


Животиње могу имати максимално 3 третмана годишње лековима или антибиотицима, иначе губе статус животиња из органске производње и морају поново да пролазе период конверзије.Билал Тајић дипл. инг сточарства.Bookmark and Share

Mala Pijaca