Zdrava Srbija Instagram

Postupanje sa životinjama u organskoj proizvodnji


Stočarstvo, 07.03.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU organskoj stočarskoj proizvodnji prevencija bolesti životinja se zasniva na izboru odgovarajućih rasa, odgovarajućim postupcima gajenja, ishrani visoko kvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.


U preventivne svrhe, u organskoj stočarskoj proizvodnji ne mogu se koristiti hemijski sintetizovani veterinarski medicinski proizvodi, antibiotici i hormoni i slične supstance koje se koriste za kontrolu reprodukcije ili u druge svrhe. osim u slučajevima koji se odnose na veterinarsko lečenje.


Zgrade, objekti za smeštaj životinja, oprema i pribor koji se koristi u organskoj stočarskoj proizvodnji treba redovno čistiti i dezinfikovati na propisan način, kako bi se sprečilo širenje zaraze i razmnožavanje organizama koje prenose bolesti. a izmet, urin i nepojedena ili prosuta hrana treba da se redovno uklanjaju, kako bi se neprijatni mirisi, kao i prisustvo insekata i glodara sveli na najmanju meru.Ako se pored primene preventivnih mera životinja razbole ili povrede, treba odmah otpočeti sa lečenjem i ako je potrebno, izolovati ih. U lečenju životinja prednost nad hemijski sintetisanim lekovima ili antibioticima imaju fitoterapeutski, homeopatski i imunološki prroizvodi, hrana za životinje mineralnog porekla pod uslovom da je njihovo terapeutsko dejstvo delotvorno kod određene vrste životinja i u lečenju određenih bolesti.


Životinje mogu imati maksimalno 3 tretmana godišnje lekovima ili antibioticima, inače gube status životinja iz organske proizvodnje i moraju ponovo da prolaze period konverzije.Bilal Tajić dipl. ing stočarstva.
Bookmark and Share

Mala Pijaca