Zdrava Srbija Instagram

Искоришћавање пашњака


Сточарство, 05.05.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


За правилно искоришћавање пашњака велики значај има одређивање правог времена почетка и краја испаше, као и број турнуса испаше у току пашне сезоне. По правилу са испашом треба отпочети када су траве у фази између бокорења и образовања стабла. То је обично време када је травни покривач висок 15-20cm. У јесен искоришћавање пашњака треба прекинути на 20 до 30 дана пре завршетка вегетације, како би се дало довољно времена да травни покривач нагомила довољно хранљивих материја потребних за нормално презимљавање и почетак вегетације у наредној години.

Пашњаци се могу искоришћавати на више начина, што зависи од више услова и могућности, али у основи постоје два основна начина:

- слободно и непланско напасивање и
- планско или систематско.


При слободном напасивању стока у току целе испашне сезоне слободно пасе по целој површини пашњака. Лоше стране слободног напасивања су у томе што стока бира у првом реду најквалитетније биљке, док оне слабије обилази, чиме се оне квалитетне изнурују и полако нестају препуштајући место лошим травама.

У планском напасивању користе се два начина:

Први начин састоји се у везивању грла на појединим деловима пашњака све док овај део пашњака који им је на дохвату не попасу, а после тога привезују се на други део пашњака. Овај начин напасивања примењује се на газдинствима са малим бројем стоке.Други начин, такозвано прегонско напасивање је напасивање при коме се пашњак подели на више делова или прегона који се испасују по одређеном редоследу који је планом утврђен. Стока се извесно време напасује на једном делу пашњака, а када га попасе, прелази на други, а затим на следеће прегоне, да би се након извесног времена поново вратила на први, на коме је до тада травни покривач довољно израстао за испашу.

Колико ће бити прегона, колико ће времена стока боравити на прегону зависи од више околности које су већ описане, а о чему власници животиња и пашњака треба да воде рачуна.

Ограђивање пашњака - када постоје могућности најбоље је пашњак оградити. Посебно је потребна ограда при прегонском напасивању када је потребно спречити стоку да прелази на друге прегоне када се ови "одмарају".

Ограда се праве од различитих материјала, што зависи од могућности газдинства да дође до материјала који је јефтинији. Оне могу бити од камена, дрвета, стубови са жицом. Један од савремених начина је ограда са жицом кроз коју се пропушта електрична струја високог напона. При додиру са наелектрисаном жицом грло претрпи мали струјни удар и после тога избегава да јој се приближи.Косовка Јакшић дипл.инг.пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca