Zdrava Srbija Instagram

Хигијенски исправно млеко


Сточарство, 24.09.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


За успешну рпоизводњу млека потребно је обратити пажњу на три основна чиниоца.

Прво, потребно је обезбедити високопродуктивна грла чија генетска својства омогућавају високу производњу млека одговарајућег квалитета.

Друго, неопходно је обезбедити такав начин исхране који омогућава да грла испоље већ урођена генетска својства за високу производњу млека.

Треће, врло значајан чинилац је одговарајући смештај који ће одговарати високо продуктивном грлу, а истовремено омогућити држаоцу животиња да правилно, лако и рационално обавља све послове око исхране и чишћења стаје.


Ипак, сточни фонд је код већине произвођача претежно смештен у неодговарајуће стаје, било да се ради о старим или новоподигнутим објектима. Позната је чињеница да су и многе нове стаје изграђене од тврдог материјала, мрачне и загушљиве, па не одговарају минималним зоохигијенским условима, нити омогућавају смањење утрошка физичког рада код муже и храњења, а посебно код напајања грла и изђубривања.Одговарајући смештај могуће је остварити само у случају када стаја одговара одређеним захтевима. Пре свега, стаја би требало да пружи животињама што природније услове за нормално одвијање њихових физиолошких функција, тј. осигурање здравља и производне способности. Друго, требало би човеку да осигура што лакше, успешније и безопасније обављање послова. Зато се при изградњи нових или преуређењу постојећих стаја треба руководити захтевима који ће обезбедити минималан утрошак радне снаге и удобност животиња.

Што значи да би се добило хигијенски исправно млеко сваки произвођач млека треба посебно да обрати пажњу:

- да штала буде светла, проветрена и чиста
- да се пре муже у шталу не уноси храна и простирка, како се не би дизала прашина
- да музне краве буду чисте, а посебно виме, трбух и бутови
- да музач увек има на себи заштитно одело – мантил или кецељу
- да музач пре почетка муже добро опере руке
- да музач пре почетка муже добро опере крави виме млаком водом и осуши га папирним убрусом
- да музач благим покретима измасира виме, како би крава отпустила млеко
- да музач пре почетка муже измуже из сваке четврти млазеве млека у посебан суд (ради провере здравственог стања вимена и спречавања загађивања млека)
- да се ручна мужа обавља целом шаком, али никако савијеним палцем или повлачењем сиса са два прста, што изазива бол и оштећује сисе
- да се, при примени машинске муже поштују упутства произвођача музилица посебно обратити пажњу на хигијенском и техничком одржавању музилица
- да се помужено млеко одмах изнесе из стаје, процеди и одмах охлади.Славица Петровић


Bookmark and Share

Mala Pijaca