Zdrava Srbija Instagram

Одржавање хигијене штале


Сточарство, 09.12.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


За успешан узгој стоке, односно осигурање здравог и продуктивног стада, потребно је одржавати добру хигијену штале. Сврха чишћења и дезинфекције је уништавање микроорганизама у штали, јер они код животиња изазивају заразне болести и различите инфекције (упале), од којих животиње обољевају, али могу и угинути.

Разликује се:
1.превентивна дезинфекција – минимално једном годишње (да би се спречила зараза)
2.планска дезинфекција - када се појаве узрочници болести

Дезинфекција започиње темељним чишћењем штале. Из штале треба изнети сав покретни инвентар и темељно га напољу очистити. Сено, сламу, храну и друге мање вредне предмете треба компостирати.

Фазе дезинфекције су:

Механичко чишћење– све површине се наквасе хладном водом, рибају се оштрим четкама или метлама и испирају се хладном водом. Површине се могу чистити и натапањем, након чега се испирају водом под високим притиском. Сушење очишћене штале и прибора

Дезинфекција стаје и опреме – површине се више пута темељно прскају припремљеним раствором средства за дезинфекцију. Потпуно сушење објекта и опреме - тек када се спроведу све фазе чишћења и дезинфекције, стока се може вратити у шталу

Избор средстава за дезинфекцију зависи од врсте микроорганизама и типа производње. Најчешће су то хлорни препарати, креч, кречно млеко и масна сода. Могу се користити водени раствори хладног или врућег средства за дезинфекцију (60-70º C). Дезинфекционо средство се распршује употребом различитих прскалица.
Зумрета Тртовац дипл.инг. сточарства


Bookmark and Share

Mala Pijaca