Zdrava Srbija Instagram

Održavanje higijene štale


Stočarstvo, 09.12.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZa uspešan uzgoj stoke, odnosno osiguranje zdravog i produktivnog stada, potrebno je održavati dobru higijenu štale. Svrha čišćenja i dezinfekcije je uništavanje mikroorganizama u štali, jer oni kod životinja izazivaju zarazne bolesti i različite infekcije (upale), od kojih životinje oboljevaju, ali mogu i uginuti.

Razlikuje se:
1.preventivna dezinfekcija – minimalno jednom godišnje (da bi se sprečila zaraza)
2.planska dezinfekcija - kada se pojave uzročnici bolesti

Dezinfekcija započinje temeljnim čišćenjem štale. Iz štale treba izneti sav pokretni inventar i temeljno ga napolju očistiti. Seno, slamu, hranu i druge manje vredne predmete treba kompostirati.

Faze dezinfekcije su:

Mehaničko čišćenje– sve površine se nakvase hladnom vodom, ribaju se oštrim četkama ili metlama i ispiraju se hladnom vodom. Površine se mogu čistiti i natapanjem, nakon čega se ispiraju vodom pod visokim pritiskom. Sušenje očišćene štale i pribora

Dezinfekcija staje i opreme – površine se više puta temeljno prskaju pripremljenim rastvorom sredstva za dezinfekciju. Potpuno sušenje objekta i opreme - tek kada se sprovedu sve faze čišćenja i dezinfekcije, stoka se može vratiti u štalu

Izbor sredstava za dezinfekciju zavisi od vrste mikroorganizama i tipa proizvodnje. Najčešće su to hlorni preparati, kreč, krečno mleko i masna soda. Mogu se koristiti vodeni rastvori hladnog ili vrućeg sredstva za dezinfekciju (60-70º C). Dezinfekciono sredstvo se raspršuje upotrebom različitih prskalica.
Zumreta Trtovac dipl.ing. stočarstvaBookmark and Share

Mala Pijaca