Zdrava Srbija Instagram

Заштита винограда


Виноградарство, 14.05.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Племенита винова лоза (V. Vinifera L.) спада у ред гајених биљака које су веома осетљиве на биљне болести и штеточине. Посебност племените лозе, у односу на друге врсте рода Vitis, је у томе што је она осетљива према болестима (пламењачи, пепелници) и штеточинама (филоксери) које су у Европу пренете из Америке, док су врсте лозе пореклом из Америке, на те болести и штеточине, углавном отпорне.


Заштита винове лозе у току редовног плодоношења обухвата заштиту у току мировања и заштиту у току вегетације. У току мировања заштита се обавља у циљу уништавања штетних инсеката који презимљавају под кором вишегодишњег стабла и ластара, а најчешће се јављају лутке грожђаног мољца, гриње, штитасте ваши и грожђани савијач. Третирање се обавља после резидбе на зрело, пре кретања вегетације и то препаратима на бази DNOC, тзв. „жутим уљима”. У току вегетације, зависно од временских услова, услова за појаву болести и осетљивости винове лозе у појединим фенофазама, потребно је извршити заштиту од најопаснијих болести и штеточина.Заштита се врши по следећим фазама:Заштита се врши фунгицидима и инсектицидима.

- У фази када ластари достигну 20-25 cm препоручује се још једно третирање истим препаратима.

- У време кретања ластара, у фази 3-4 листића, ластари су осетљиви на појаву црне пегавости, и већег броја штеточина, као што су: грожђани мољац, гриње, цигараш, рутава буба итд.

- У фази када ластари достигну 40 cm постоје повољни услови за развој пепелнице и црнепегавости, као и развој бројних штеточина. У овој фази могућа је и појава првих знакова пламењаче (примарна зараза). Препоручује се коришћење истих препарата као и у предходне две фазе.

- У фази цветања заштита се по правилу избегава, али у случају потребе може се извести и то пре свега, за заштиту од пепелнице када се користи сумпорни прах или неко од средстава које не изазива штетне последице по цветање, оплодњу и заметање бобица.

- У фази након цветања и заметања бобица, највећа опасност прети од пламењаче, пепелнице и сиве трулежи (Botritis cinerea). У овој фази користе се фунгициди на бази бакра (против пламењаче), на бази сумпора (против пепелнице) и неки од бројних ботритицида (против Ботритиса).

- У фази интензивног прираста бобица па све до шарка, постоји перманентна опасност од пламењаче, пепелнице, Ботритиса и грожђаног мољца.

- У фази сазревања грожђа највећа опасност прети од Ботритиса, па је неопходна заштита уз велики опрез када је у питању каренца препарата.Владан Трандафиловић,дипл.инг. спец.ампелографије


Bookmark and Share

Mala Pijaca