Zdrava Srbija Instagram

Радови у воћњаку после зиме


Воћарство, 24.02.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Одлазећа зима била је веома погодна ако се узму у обзир ниске температуре које су омогућиле добро презимљавање свих воћарско виноградарских култура. Велика количина снега која је пала у претходном периоду довела је до боље акумулације зимске влаге у земљишту и спречила раније кретање воћака а самим тим и смањила опасност од позних пролећних мразева.

Дужи период са падавинама са друге стране је за последицу имао одлагање мера зимске резидбе а са њом и остале операције ( изношење и уништавање биљних остатака, обрада земљишта итд. ).
Текући радови:


Наставити резидбу у циљу одржавања узгојног облика, баланса између вегетативног и генеративног потенцијала код воћњака и винограда који су у плодоношењу и стварања пројектованог узгојног облика према врстама и сортним особинама.Извршити што бржу садњу нових засада или попуну празних места код већ заснованих. Треба такође обратити пажњу на стање наслона и по потреби извршити поправке. Једна од најбитнијих мера коју треба извршити и на коју треба ставити акценат је ђубрење вишегодишњих засада.

После прегледа терена може се констатовати веома добар родни потенцијал који мора да прати и адекватна исхрана. Врсту ђубрива и количину коју треба применити одређујемо према пројектованом роду, јачини хабитуса, старости засада. Најбоље стање земљишта добијамо хемијском анализом плодности земљишта.

Ђубрење вишње, трешње, јагоде, шљиве у наредном периоду треба извести азотним ђубривима а у зависности од pH вредности земљишног супстрата.Дејан Тонић
саветодавац за воћарство и виноградарство


Bookmark and Share

Mala Pijaca