Zdrava Srbija Instagram

Radovi u voćnjaku posle zime


Voćarstvo, 24.02.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareOdlazeća zima bila je veoma pogodna ako se uzmu u obzir niske temperature koje su omogućile dobro prezimljavanje svih voćarsko vinogradarskih kultura. Velika količina snega koja je pala u prethodnom periodu dovela je do bolje akumulacije zimske vlage u zemljištu i sprečila ranije kretanje voćaka a samim tim i smanjila opasnost od poznih prolećnih mrazeva.

Duži period sa padavinama sa druge strane je za posledicu imao odlaganje mera zimske rezidbe a sa njom i ostale operacije ( iznošenje i uništavanje biljnih ostataka, obrada zemljišta itd. ).
Tekući radovi:


Nastaviti rezidbu u cilju održavanja uzgojnog oblika, balansa između vegetativnog i generativnog potencijala kod voćnjaka i vinograda koji su u plodonošenju i stvaranja projektovanog uzgojnog oblika prema vrstama i sortnim osobinama.Izvršiti što bržu sadnju novih zasada ili popunu praznih mesta kod već zasnovanih. Treba takođe obratiti pažnju na stanje naslona i po potrebi izvršiti popravke. Jedna od najbitnijih mera koju treba izvršiti i na koju treba staviti akcenat je đubrenje višegodišnjih zasada.

Posle pregleda terena može se konstatovati veoma dobar rodni potencijal koji mora da prati i adekvatna ishrana. Vrstu đubriva i količinu koju treba primeniti određujemo prema projektovanom rodu, jačini habitusa, starosti zasada. Najbolje stanje zemljišta dobijamo hemijskom analizom plodnosti zemljišta.

Đubrenje višnje, trešnje, jagode, šljive u narednom periodu treba izvesti azotnim đubrivima a u zavisnosti od pH vrednosti zemljišnog supstrata.Dejan Tonić
savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvoBookmark and Share

Mala Pijaca