Zdrava Srbija Instagram

Наводњавање јагоде


Воћарство, 21.05.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Један од предуслова успешне производње, високог приноса и квалитетног плода, је и наводњавање, односно пристизање довољне количине воде у земљиште. Недовољна влажност у земљишту изазива отежано функционисање биљака, док и претерана влага изазива лоше последице. Током вегетације губљење влаге је најјаче услед топлог времена.

За јагоду је карактеристично гајење у густом склопу, плитак коренов систем, велике лисне површине, изражена транспирација, што и захтева релативно велику количину падавина током вегетације, као и њихов одговарајући распоред. То у нашим климатским условима често није случај. Најчешће ни сам распоред падавина није одговарајућ. Да би гајење јагоде било потпуно оправдано, тј. рентабилно, у већини подручја и случајева наводњавање је веома корисно, док је у нешто ариднијим подручјима и у сушнијим годинама оно неопходно.

У нашим климатским условима јагода се наводњава најмање 3 до 4 пута. Прво наводњавање треба вршити пре цветања, друго пре зрења, треће после бербе плодова, а четврто по потреби.

У засаду јагоде за наводњавање се могу применити начини наводњавања, као и за остале воћне врсте. Притом треба водити рачуна на низак пораст биљака, положај листова и плодова, посебно када се наводњавање обавља непосредно пред сазревање плодова или у току саме бербе, па је из свих тих разлога на већим површинама најприхватљивији систем "кап по кап" а на мањим површинама, уз одговарајућу конфигурацију терена, може ићи наводњавање браздама.
Приликом избора начина наводњавања важно је најмање прљање и квашење плодова и лишћа, чиме се смањује труљење плодова и утицај проузроковача болести на лишћу.Нарочито је значајно обезбеђење засада јагоде водом, након бербе плодова. Наводњавање у том периоду је важно, зато што јагода тада почиње са новом вегетационом активношћу, активирањем нових тачки пораста, рачвањем, формирањем и развојем новог лишћа, а онда диференцирањем генеративних органа, што представља основни услов високих и квалитетних приноса у наредној вегетацији.

Приликом наводњавања водити рачуна и о квалитету воде, као и о одржавању система.
Љиљана Гвоздић дипл.инг.пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca