Zdrava Srbija Instagram

Каолински препарати у органском воћарству


Воћарство, 28.05.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Током последњих десетак година воћари су суочени са све захтевнијим стандардима квалитета , те све снажнијој конкуренцији увозног воћа . У тој тржишној утакмици, потребно је искористити све могућности за смањењем губитака у производњи и постизања врхунског квалитета воћа. У том смислу потребно је посветити се и смањењу штета које настају услед сунчевог зрачења и температурног стреса.

Surround - каолинска глина је водећи препарат који се у свету користи у сврху заштите воћака. У примени је у воћарској производњи већ више од три деценије. Темељи се на каолин - инертном природном минералу који се користи у прехрамбеној индустрији и производњи паста за зубе. Због своје јединствене формулације, остварује врхунску рефлексију сунчеве топлоте и зрачења. На основу вишегодишњих праћења резултата примене, утврђени су позитивни ефекти у погледу спречавања штета од сунчевих ожеготина, побољшања квалитета плода те смањење напада штеточина. Сви ти ефекти доприносе постизању врхунског квалитета воћа, и тиме већој профитабилност производње.

Примењен пре екстремних летњих услова и уколико се примењује током вруће сезоне, покрива површину биљке са заштитним слојем - слојем честица каолина, које су посебном технологијом формулисане и произведене, а које одбијају негативне ултра црвене и ултра-љубичасте зраке . Таквим деловањем заштитни слој може снизити температуру на површини плода за 6 до 8 °C , умањујући ризик од појаве ожеготина. Показао се врло ефикасан у производњи јабука , делујући значајно на смањење напада штеточина , појаве мрежавости, те појаве црвенила код сорте Granny Smith . Обзиром да не спада у конвенционална средства за заштиту биља, средство је регистровано за примену у еколошкој производњи , тако да се може користити без икаквих ограничења.
Изгледи су велики да се појаве оштећења у виду ожеготина када температура ваздуха достигне 30 °C или више. Јабука спада у групу осетљивих воћних врста, тако да губици код неких сорти јабука услед ожеготина могу бити 20 до 30% од целокупног рода. Заштитни слој Surround S препарата, снижава температуру на површини плода јабуке за 6 до 8 ° C, умањујући тиме ризик од појаве ожеготина. Добра покривеност заштитним слојем по целој крошњи, смањује температуру крошње, и тиме умањује температурни стрес за воћку.

Примену је најбоље одрадити пре појаве температура изнад 28 ° C. Задовољавајућа заштита јабука се код воћњака без мрежа постиже укупном годишњом применом од 80 kg / hа обично распоређених на три до четири третирања, зависно о кретању температура. С обзиром на то да су штете од ожеготина, од преко 5%, на горњој трећини стабала присутне и у воћњацима под мрежом, примена глине у укупној годишњој количини 35-40 kg / hа, такође има своје економско оправдање.

Oбзиром да каолинска глина позитивно утиче на побољшану физиологију биљке, ефикасно смањује појаву мрежавости те црвенила код сорте Granny Smith, а променом боје и својим микро-кристалима на површини биљке, одбија штетнике попут јабуковог савијача , црвеног паука и лисних ваши, не загађује околину , и ценовно је повољан - свакако треба каолинске глину, увести у производњу јабука као редовну меру.
Томислав Солдо

Текст преузет са https://www.agroklub.com/


Bookmark and Share

Mala Pijaca