Zdrava Srbija Instagram

Kaolinski preparati u organskom voćarstvu


Voćarstvo, 28.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareTokom poslednjih desetak godina voćari su suočeni sa sve zahtevnijim standardima kvaliteta , te sve snažnijoj konkurenciji uvoznog voća . U toj tržišnoj utakmici, potrebno je iskoristiti sve mogućnosti za smanjenjem gubitaka u proizvodnji i postizanja vrhunskog kvaliteta voća. U tom smislu potrebno je posvetiti se i smanjenju šteta koje nastaju usled sunčevog zračenja i temperaturnog stresa.

Surround - kaolinska glina je vodeći preparat koji se u svetu koristi u svrhu zaštite voćaka. U primeni je u voćarskoj proizvodnji već više od tri decenije. Temelji se na kaolin - inertnom prirodnom mineralu koji se koristi u prehrambenoj industriji i proizvodnji pasta za zube. Zbog svoje jedinstvene formulacije, ostvaruje vrhunsku refleksiju sunčeve toplote i zračenja. Na osnovu višegodišnjih praćenja rezultata primene, utvrđeni su pozitivni efekti u pogledu sprečavanja šteta od sunčevih ožegotina, poboljšanja kvaliteta ploda te smanjenje napada štetočina. Svi ti efekti doprinose postizanju vrhunskog kvaliteta voća, i time većoj profitabilnost proizvodnje.

Primenjen pre ekstremnih letnjih uslova i ukoliko se primenjuje tokom vruće sezone, pokriva površinu biljke sa zaštitnim slojem - slojem čestica kaolina, koje su posebnom tehnologijom formulisane i proizvedene, a koje odbijaju negativne ultra crvene i ultra-ljubičaste zrake . Takvim delovanjem zaštitni sloj može sniziti temperaturu na površini ploda za 6 do 8 °C , umanjujući rizik od pojave ožegotina. Pokazao se vrlo efikasan u proizvodnji jabuka , delujući značajno na smanjenje napada štetočina , pojave mrežavosti, te pojave crvenila kod sorte Granny Smith . Obzirom da ne spada u konvencionalna sredstva za zaštitu bilja, sredstvo je registrovano za primenu u ekološkoj proizvodnji , tako da se može koristiti bez ikakvih ograničenja.
Izgledi su veliki da se pojave oštećenja u vidu ožegotina kada temperatura vazduha dostigne 30 °C ili više. Jabuka spada u grupu osetljivih voćnih vrsta, tako da gubici kod nekih sorti jabuka usled ožegotina mogu biti 20 do 30% od celokupnog roda. Zaštitni sloj Surround S preparata, snižava temperaturu na površini ploda jabuke za 6 do 8 ° C, umanjujući time rizik od pojave ožegotina. Dobra pokrivenost zaštitnim slojem po celoj krošnji, smanjuje temperaturu krošnje, i time umanjuje temperaturni stres za voćku.

Primenu je najbolje odraditi pre pojave temperatura iznad 28 ° C. Zadovoljavajuća zaštita jabuka se kod voćnjaka bez mreža postiže ukupnom godišnjom primenom od 80 kg / ha obično raspoređenih na tri do četiri tretiranja, zavisno o kretanju temperatura. S obzirom na to da su štete od ožegotina, od preko 5%, na gornjoj trećini stabala prisutne i u voćnjacima pod mrežom, primena gline u ukupnoj godišnjoj količini 35-40 kg / ha, takođe ima svoje ekonomsko opravdanje.

Obzirom da kaolinska glina pozitivno utiče na poboljšanu fiziologiju biljke, efikasno smanjuje pojavu mrežavosti te crvenila kod sorte Granny Smith, a promenom boje i svojim mikro-kristalima na površini biljke, odbija štetnike poput jabukovog savijača , crvenog pauka i lisnih vaši, ne zagađuje okolinu , i cenovno je povoljan - svakako treba kaolinske glinu, uvesti u proizvodnju jabuka kao redovnu meru.
Tomislav Soldo

Tekst preuzet sa https://www.agroklub.com/Bookmark and Share

Mala Pijaca