Zdrava Srbija Instagram

Izbor parcele za organsku proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja


Začinsko i lekovito bilje, 16.04.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU organskoj proizvodnji je za svaku parcelu na kojoj se proizvodi lekovito bilje potrebno voditi posebnu dokumentaciju (karton podataka) kaja sadrži podatke o plodnosti zemljišta, agrotehničkim merama u predhodnim godinama, s posebnim naglaskom na količine i vrstu primenjenih hemijskih sredstva kod predkultura, eventualno sprovedenim melioracionim merama.


Prilikom izbora parcele treba voditi računa o specifičnim zahtevima kulture.Osim klimatskih uslova, treba uvažavati zahteve biljaka za zemljištem (mehaničkih sastav, pH reakcija, snadbevenost humusom i biljnim hranivima, poroznost zemljišta i dr). Lakši mehanički sastav je poželjan kod kultura koje se gaje radi korena (beli slez, angelika, odoljen, lincura), pošto se koren u toku vegetacije bolje razvija, a posle vađenja lakše pere od ostatka zemljišta. Na taj način mogu značajno da se smanje troškovi proizvodnje i poveća kvalitet.


Reakcija zemljišta je važna iz više razloga.Visoke pH vrednosti otežavaju ishranu gvožđem i nekim mikroelementima što dovodi do pojave hloroze na listu osetljivih vrsta lekovitog bilja. S druge strane, u veoma kiselim zemljištima značajno se povećava pristupačnost većine mikroelemenata i teških metala, pa može doći do njihove povećane akumulacije i pojave potencijalno štetnog sadržaja u biljnom materijalu. Zbog toga su za gajenje lekovitog bilja najbolja zemljišta slabo kisele do neutralne reakcije (pH= 5,5 - 7,0). Pored toga, zemljište ne sme da bude kontaminirano potencijalno štetnim materijama, a neophodno je da bude na bezbednoj distanci od mogućih izvora aerozagađenja.Neka zemljišta mogu i prirodno da sadrže povećane količine pristupačnih mikroelemenata i teških metala, što meže da utiče na njihovu pojačanu akumulaciju u biljkama i tako znatno umanji kvalitet proizvedenih biljnih sirovina. Zbog svih tih razloga treba uraditi analizu zemljišta na parcelama gde se namerava da organizuju gajenje lekovitog bilja.Tokom prelaznog perioda za organsku proizvodnju posebno mora da se utvrdi postojeće stanje teških metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i eventualnih ostataka pesticida.


Parcela za organsku proizvodnju lekovitog bilja treba da bude potpuno bez ili sa minimalnim industrijskim zagaćenjem. U organsku proizvodnju može biti uključena proizvodna parcela udaljena 50 m od saobraćajnice na kojoj je opterećenje više od 100 vozila/sat ili 10 vozila u minuti, odnosno udaljena najmanje 20 m, ako je odvojena živom ili drugom ogradom. Na granici tog pojasa mora predhodno da se utvrdi sadržaj teških metala, odnosno, u skladu sa dopuštenim količinama štetnih materija ovu granicu treba pomicati, dok se ne zadovolje traženi uslovi. Ako se uz organsku parcelu nalazi površina sa konvercionalnom proizvodnjom treba da se obezbedi izolacioni pojas u širini 10 ili u širini 5 m, ako se na njemu nalazi fizička prepreka u visini najmanje 1,5 m, čime se sprečava kontaminacija hemijskim sredstvima i drugim nedozvoljenim materijama. U tom slučaju nije dozvoljeno da se na konvencionalnoj parceli proizvode genetski modifikovani organizmi.

Nemanja Konstantinović dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca