Zdrava Srbija Instagram

Kako sačuvati kvalitet lekovitog bilja posle sušenja


Začinsko i lekovito bilje, 01.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareDa bi se sačuvala lekovita svojstva ubranih biljaka, treba ih pravilno čuvati u adekvatnoj ambalaži na kojoj će biti ispisano ime lekovite biljke i datum pakovanja. Ambalaža za čuvanje može biti: kesa od čvršće hartije koja treba da je tamna, kutije, staklene ili porculanske tegle ili slične posude koje se dobro zatvaraju.

Tako spakovano lekovito bilje može se sačuvati od prodora vazduha, prašine, insekata i svetlosti, čime se štiti od truljenja i plesnivosti, čime bi se smanjila lekovita svojstva i upotrebljivost. Najbolje je ako u kući postoji poseban ormarić za čuvanje lekovitog bilja, gde bi one bile zaštićene od svetlosti, prašine i svega što nije pogodno za održavanje kvaliteta. Lekovito bilje ne treba čuvati duže od godinu dana, staro treba zameniti novim i svežim.Jedan od načina kvalitetnog čuvanja lekovitog bilja je da ubrane biljke naparimo vrućom alkoholnom parom, a zatim osušimo toplim vazduhom. Na taj način se uništava dejstvo raznih plesni i enzima koji se nalaze na i u tkivu biljaka, čime ćemo onemogućiti kvarenje, odnosno vrenje u njima. Ovaj način je jedna vrsta pasterizacije osušenog lekovitog bilja, čiji je kvalitet ekstrakta izvrsnog kvaliteta sa tačno određenom količinom leka koji se u njoj nalazi i koji deluje većom jačinom, jer su sačuvani svi lekoviti sastojci.

Ovakav način čuvanja ne samo osušenog lekovitog bilja, nego i očuvanja kvalitetnih sastojaka u njima, treba da primenjuju svi učesnici od sakupljača do krajnjeg korisnika.Gordana Rehak , dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca