Zdrava Srbija Instagram

Zeleni krovovi 2. deo


Ekodom, 11.03.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareTipovi zelenih krovovaZeleni krovovi predstavljaju delimično ili potpuno prekrivene krovove građevina vegetacijom koja se nalazi iznad vodonepropusnog sloja membrane.

Poslednjih godina zeleni krovovi sve više postaju nezaobilazni u projektima urbanista, građevinara i arhitekata, pre svega zbog mogućnosti ublažavanja ekstremnih vremenskih uslova. Dok letnje temperature na standardnim krovovima mogu dostići i do 65°S, zeleni krovovi mogu ohladiti obližnje površine za oko 16 - 17°S, što ih po efikasnosti smešta odmah iza uličnih stabala, pa na taj način smanjuju fenomen urbanih toplotnih ostrva.Postoje tri tipa zelenih krovova.

1. Ekstenzivni tip

Ovo je tip krova koji se ne koristi kao prostor za boravak, već se koriste samo njegove tehničke i estetske prednosti.

Svrha ekstenzivnog krovnog vrta je imati prirodnu, laganu vegetaciju koja zahteva minimalno održavanje. Osmišljen je standardni višeslojni dizajn ekstenzivnog krovnog vrta, koji uključuje slojeve za različite funkcije: sloj koji omogućava rast vegetacije, filtriranje i drenažu. Sloj koji omogućava rast vegetacije je supstrat sa mineralnim sastavom i sa malim udelom organske materije. Supstrat mora imati sposobnost zadržavanja vode i nutrijenata i pružiti dovoljno prostora za korenje biljaka.

Višak vode koji biljke ne mogu upiti treba pouzdano otkloniti. Drenažni sloj, koji ima funkciju akumulacije i drenaže, takođe je sastavni deo ovog sistema. Između supstrata i drenažnog sloja postavlja se filterski sloj koji zadržava fine čestice iz supstrata i time osigurava da drenažni sistem dugoročno obavlja svoju funkciju.Masa sistema je uglavnom određena supstratom. Težina standardnog mineralnog supstrata otprilike iznosi 10 - 13 kg/m2 po cm debljine sloja u stanju zasićenosti vodom. Za sadnju npr. seduma, preporučuje se debljina supstrata minimalno 6cm. Kada je uključena vegetacija, filterski i drenažni sloj, masa iznosi otprilike 70 - 100 kg/m2.
Koristeći poseban sistem za lake krovne vrtove za krovove sa niskom nosivošću, ukupna masa može se zadržati ispod 70kg/m2. Ali tada vegetacija ima ograničen korenski prostor.

Ekstenzivno bilje zahteva minimalno održavanje, što ne znači da ga uopšte ne zahteva. Najvažniji je redovno pljevljenje korova i đubrenje supstrata kada je to potrebno.

Sve dok željena vegetacija ne prekrije željenu površinu krova nakon jedne ili dve sezone, potrebno je malo više održavanja. Posle toga, ekstenzivni krov je dovoljno održavati dva puta godišnje, najbolje u rano proleće i jesen.

2. Poluintenzivni tip

Ovaj tip zelenog krova ima rastinje srednje visine od 25-50cm, a dubina zemlje je oko 20cm, što dodaje teret od oko 250 kg/m2 na zgradu. On je kombinacija intenzivnog i ekstenzivnog tipa zelenog krova.Održavanje je potrebno na svakih 6 meseci, a biljke koje se sade nisu teške za održavanje, i to su razne biljke iz porodice trske i sedumi srednjeg rasta.


3. Intenzivni tip

Oni pružaju mogućnost korišćenja kao i bilo koja zelena površina u prirodi. Na taj način se dobijaju krovni vrtovi. Pored toga što imaju široku mogućnost korišćenja, oni su znatno zahtevniji, kako kod ugradnje, tako i kod održavanja.


Krov je pokriven većim žbunjem, drvećem i višim rastinjem od 50cm do 4 metra, sa dubinom zemlje od oko 50cm. Dodatni teret na zgradu je oko 400 kg/m2 i zahteva regularno održavanje. Potrebno je češće đubrenje i veća količina minerala za rast velikih biljaka. Veće biljke mogu da budu iščupane tokom oluja i jakih vetrova, pa ih treba dodatno fizički osigurati u zemlji.


Ukoliko je vegetacioni sloj dovoljno dubok i osigurano je dovoljno vode i nutrijenata, uslovi za rast biljaka na krovu su jednako dobri kao i na zemlji. Planiranje intenzivnog zelenog krova, posebno izbor prikladnih biljaka, zahteva znanje stručnjaka. Travnjaci i nisko rastinje zahtevaju bar 20cm supstrata. Uprkos velikom kapacitetu supstrata za zadržavanje vode, intenzivno bilje, a posebno travnjaci, moraju se redovno zalivati tokom sušnih meseci. Kod vrtova na krovu, isto kao i kod bilo kog vrta na zemlji, postoji direktna povezanost između održavanja i stanja vegetacije. S obzirom na široki spektar mogućnosti intenzivne sadnje, preporučuje se utvrđivanje individualnog programa održavanja. Održavanje koje zahtevaju intenzivni zeleni krovovi mnogo je veće nego kod ekstenzivnih zelenih krovova.

Na slici je prikazan primer intenzivnog zelenog krova sa uputstvom za instalaciju istog na već završenu ili građevinu čija se granja planira. Jedan od glavnih preduslova jeste ravan krov. Ovakvim načinom grade se takozvani mali parkovi na komercijalnim zgradama širom sveta.


Tekst preuzet sa http://www.ekokuce.comBookmark and Share

Mala Pijaca