Zdrava Srbija Instagram

Čini i ono što je dobro za tvoje zdravlje


Vera, 23.01.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and Share"Molim vas, dakle, braćo, radi milosti Božije da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogosluženje." (Poslanica Rimljanima 12, 1)


Svi već znamo da se ovaj stih odnosi na posvećivanje svog života telesno neporočnom životu i ne davanju sebe telesnim porocima i grešnim uživanjima. Ali retko ko shvata da ovaj stih takođe znači i zapovest o zdravom ophođenju prema svom telu. Vođenje računa o svom telu je duhovna disciplina kao što je molitva, slavoslovljenje Boga, izučavanje Hristove nauke. Bog bi sigurno želeo da budete uspešni i u ovoj disciplini tokom. Kada ste pažljivi prema svom telu, iskazujete slavu Bogu i nikada nije suviše kasno da biste započeli i ovu disciplinu.


Pre nego započnete brigu o držanju svoga tela u zdravlju, potrebno je da shvatite da je i u tome potrebna vera. Svaki korak koji će te napraviti ka boljem zdravlju svog tela, ujedno uvećava vaše poverenje u Boga. Svaki takav korak pomaže vam da očekujete najbolje od Gospoda. Biblija nam objašnjava 3 važne istine zbog kojih je važno brinuti o svom telu i držati ga zdravim, koliko je u našoj moći. Potrudite se da dobro shvatite ove 3 istine.1. BOG JE NAČINIO TVOJE TELO.
U psalmu 139 piše; ”Jer si Ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje.” Održavanje dobrog fizičkog zdravlja je upravljanje resursima, koje nam je Bog podario, a sa svim Božijim resursima moramo biti jako oprezni, jer su darovi od Boga.2. GOSPOD ISUS JE PLATIO ZA TVOJE TELO.
U Bibliji piše; ”Ili ne znate da je telo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji? Jer ste KUPLjENI SKUPO. Proslavite, dakle, Boga telom svojim i duhom svojim, JER SU BOŽIJI” (1. poslanica Korinćanima 6, 19 – 20)3. SVETI DUH ŽIVI U TVOM TELU.
Ako ste hrišćani, Biblija nas uči da u tom slučaju Sveti Duh živi u našem telu i da je naše telo Božiji hram. ”Ne znate li da ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama?” (1. poslanica Korinćanima 3, 16).Održavanje dobrog zdravlja je jedan od načina na koji se dobro odnosimo prema Božijem hramu. Vi nikada ne biste dozvolili da vaša crkva bude u lošem stanju i zapuštena. Na isti način Bog želi da brinete i o svom telu. Kada dobro shvatite ove Božije istine o vašem telu, imaćete više poštovanja i opreznosti prema njemu, jer ćete bolje razumeti da vam je dato od Boga za upotrebu.


Sada više ne treba da razmišljate da je osnovni cilj dobrog održavanje vašeg tela i dobre kondicije u tome da se duže poživi ili da se bolje i atraktivnije izgleda. Održavanje vašeg zdravlja je prvenstveno NAČIN NA KOJI SLAVITE I VELIČATE BOGA.Tekst preuzet sa http://svetatrojicaroterdam.com/Bookmark and Share

Mala Pijaca