Zdrava Srbija Instagram

POSTOJEĆA MATERIJALNA OSNOVA SELA


Zdrava Srbija, 21.03.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZa aktiviranje turizma na selu postoji niz povoljnih receptivnih faktora, budući da su ruralne sredine po karakteru materijalne baze pogodne za prihvat gostiju i davanje turističkih usluga. Seoska poljoprivredna gazdinstva značajni su proizvođači hrane, jer su poljoprivreda i stočarstvo prioritetna zanimanja i izvori prihoda, a porodične kuće na selu raspolažu smeštajnim kapacitetima.


Turizam u ruralnim sredinama razvija prvo infrastrukturu, i revitalizuje objekte seoskog nacionalnog miljea, smanjuje agrarnu prenaseljenost i aktivira sve elemente životne sredine. Kada je razvoj ruralnog turizma postao deo ekonomsko-geografskih osobina datog prostora u svom modernom i postmodernom obliku, on se afirmiše u stvaraoca dohotka i podizanja nivoa životnog standarda lokalnog stanovništva.
Danas je ruralni turizam nosilac prosperiteta određenih područja.


O ukupnom broju sela i ukupnom broju domaćinstava koja se bave turizmom, u Srbiji, stalno ili povremeno, nema objedinjenih podataka. Seoska naselja sa turističkom funkcijom nisu još verifikovana kao seosko turističko mesto zbog čega je teško ustanoviti broj naselja, broj seoskih domaćinstava, broj soba i ležajeva. Međutim, situacija se svakim danom menja u korist porasta broja ležajeva u novim turističkim selima. Receptivni potencijal sela postoji, ali nije u potpunosti aktiviran u svrhe daljeg razvoja seoskog turizma. Interes za daljim rastom prihvatnih mogućnosti sela ne nalazi se samo u povećanom turističkom prometu koji bi usledio već i u doprinosu da se zaustavi decenijama izražena migracija selo–grad. Veći obim turističkog prometa zadržao bi mlade na selu, u svojim porodičnim kućama što bi moglo uticati na promenu starosne strukture, a takođe i na zadržavanje mladih na roditeljskim gazdinstvima. Ovo bi uticalo na smanjenje problema nezaposlenosti i prenaseljenosti gradova i istovremeno efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta i veću proizvodnju hrane.Seoska domaćinstva kao proizvođači hrane jesu dobra i kuriozitetna receptivna baza seoskog turizma. Upravo stoga jedan od uslova za bavljenje seoskim turizmom u turistički aktiviranim selima i seoskim regionima u našoj zemlji jeste da seosko domaćinstvo koje nudi turističke usluge, na prvom mestu, ostvaruje poljoprivrednu funkciju. Uloga poljoprivredne proizvodnje u seoskom turizmu, određena je definicijom seoskog turističkog mesta u kojoj se kaže da je to lokalitet koji pored osnovne poljoprivredne, ima i turističku funkciju i ostvaruje redovan turistički promet.


Stimulisanjem razvoja seoske poljoprivrede bio bi zadovoljen jedan u nizu bitnih uslova za razvoj turizma na selu. Razvijenost materijalne baze se u još jednom obliku može transponovati u turistički proizvod za koji je turistička potražnja zainteresovana.


Ukupna seoska infrastruktura (saobraćajne komunikacije, PTT-mreža, električna mreža, vodovod i kanalizacija) značajan je faktor koji utiče na izgradnju i razvoj turističkog privređivanja. Bez saobraćajnica koje turisti obezbeđuju udoban dolazak na odredište putovanja, a kvalitetom, opremljenošću i organizovanošću prometa na njima mogu da zadovolje potrebu savremenog čoveka za brzim i konformnim putovanjem, nema uslova za turizam, ni za seoski turizam. Saobraćajni putevi (kopneni, vodeni i vazdupni), moraju da turistima otvaraju sve poželjne pravce, a posebno razvijena mreža saobraćajnica mora postojati u turistički aktiviranim regionima. Poželjno je da ona bude posebno opremljena, kako bi omogućila nesmetano putovanje sa parkiralištima, stajalištima i vidikovcima kao i servisima različitih profila uslužnih delatnosti i efikasnost u sprovođenju reda vožnje prevoznih sredstava svih vrsta, obezbeđenje saobraćajnica od vremenskih i prirodnih nepogoda i iznenađenja druge vrste, regulisanje saobraćaja savremenim saobraćajnim znacima. Tek kada svi ovi kvaliteti budu obezbeđeni, saobaćajnice i saobraćaj na njima će ispuniti svoju funkciju u razvoju seoskog turizma.


Žaklina Mladenović, dipl.inž.Bookmark and Share

Mala Pijaca