Zdrava Srbija Instagram

Značaj organske proizvodnje za ruralni turizam Srbije


Zdrava Srbija, 29.08.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareIako raspolaže brojnim i raznovrsnim potencijalima za razvoj turizma centralna Srbija, kao turistička destinacija , do sada nije uspela bitnije da se pozicionira na regionalnom i međunarodnom turističkom tržištu. Za razvoj ruralnih područja u centralnom delu Srbije poseban značaj ima ruralni turizam.

S tim u vezi, u ruralnim područjima, neophodno je posebnu pažnju usmeriti na uspostavljanje adekvatnih međusobnih odnosa između turističke delatnosti i poljoprivrede, jer poljoprivredna proizvodnja predstavlja jedan od osnovnih inputa turističke potrošnje. S obzirom na prosečnu veličinu zemljišnog poseda kod poljoprivrednih gazdinstava centralne Srbije, kao veoma racionalno i perspektivno rešenje nameće se razvoj organske poljoprivredne proizvodnje.

Direktnim plasmanom organskih poljoprivrednih proizvoda kroz turističku potrošnju mogu se postići brojni sinergetski i multiplikatorski efekti. Kao najbitniji problemi u dosadašnjem razvoju ruralnog turizma u Srbiji mogu se navesti: nepostojanje adekvatnih statističkih podataka, zatim odsustvo neophodnih standarda za njegov razvoj, nedovoljna kordinacija između različitih subjekata na strani turističke ponude, slaba edukacija pružaoca usluga, nedovoljna ponuda turističkih sadržaja, nerazvijena turistička i komunalna infrastruktura, nedostatak turističke signalizacije, slaba promocija turističkih proizvoda itd.

Da bi se prevazišli navedeni problemi neophodno je da svi akteri u politici razvoja ruralnog turizma u centralnoj Srbiji shvate da to pitanje preraste okvire razvoja jednog specifičnog vida turizma i postaje široko razvojno, socijalno i ekonomsko pitanje.Dragana Jelić, master menadžerBookmark and Share

Mala Pijaca