Zdrava Srbija Instagram

Permakulturni vrt - na šta obratiti pažnju


Zdrava Srbija, 16.12.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareKada prvi put počnete da razmatrate transformaciju predela u permakulturni vrt, morate da uradite detaljnu analizu parcele. Potrebno je da upoznate zemlju, organizme koji žive u njoj i uticaje koji deluju na predeo. Kada budete razumeli zemlju moći ćete da zajedno sa njom stvarate promene a vaša permakulturna bašta će se razvijati.

Jedno od osnovnih načina analize je posmatranje. Posmatrajući zemlju, uočavajući promene u toku sezona i kako reaguje u raznim prilikama, sakupićemo osnovne temelje saznanja na kojima će se zasnivati kasniji permakulturni dizajn. Što je duži period jednostavnog posmatranja predela pre nego što počnete da ga menjate, to ćete bolje uočiti promene tokom sezona. Evo nekoliko osnovnih stvari koje treba da proučite tokom analize predela.Hladovina

Različite vrste biljaka zahtevaju različite količine zasene i direktne sunčeve svetlosti. Posmatranje kako sunce „pada“ na predeo će vam pomoći da odlučite na kojoj lokaciji ćete zasaditi koje biljke. Takođe će vam pomoći da orjentišete svoje leje tako da omogućite da dobiju maksimalnu količinu sunca, a spoznaćete i gde su senke koje će obezbediti hladovinu za stoku.


Vetar

Vetar ima značajan uticaj na potencijalni razvoj zemljišta. On može uticati na isparavanje vlage iz tla, može uticati na eroziju, pa čak oštetiti ili uništiti biljke. Posmatranjem delovanja vetra na predelu možete dizajnirati pojaseve zaštite od vetra i tako zaštititi svoje biljke i životinje od njegovih negativnih efekata.


Temperatura

Temperatura utuče na sve, na rast biljaka, vlažnost zemljišta, isparavanje sa vodenih površina i udobnost životinja. Praćenjem maksimalnih i minimalnih temperatura tokom sezone, a imajući u vidu da one neće biti ujednačene na celoj lokaciji – različiti uslovi će stvoriti „niše“ i mikroklime unutar lokacije. Notiranje datuma prvog i poslednjeg mraza u sezoni je takođe dobra ideja.


Sunce

Obratite pažnju na izlaske i zalaske sunca. Iako su ova vremena prilično predvidiva za određenu geografsku lokaciju (mogu biti objavljeni od strane državnih organa, na primer) moguća su variranja u zavisnosti od specifičnosti položaja vašeg placa. Na primer, ako postoji granica visokog drveća na susednoj parceli izazvaće to da će sunce ujutru stići kasnije na vašu parcelu.


Mikroklimati

Mikroklimati su lokacije u okviru vrta gde osobine zemljišta kao što su topografija, materijal ili vodene površine stvaraju varijacije u temperaturi. Ovi mikrokllimati mogu da stvore „niše“ u kojima će se negovati određene vrste biljaka koje u spevaju u specifičnim uslovima. Takođe u svom permakulturnom dizajnu možete planirati da izmenite mikroklimu tako da to bude korisno, postavljanjem kamenja za prikupljanje i difuzno zračenje toplote, ili sadnjom visokih vrsta biljaka radi pružanja dodatne hladovine biljkama koje pokrivaju zemlju (ground cover crops).


Vlaga

Vlaga je ključna za rast biljaka i što je više možete prikupiti od padavina i smanjiti oslanjanje na vodovodne sisteme, to bolje. Obratite pažnju na režim padavina tokom sezone (takođe možete pristupiti zvaničnim podacima očekivanih godišnjih padavina u vašem regionu). Analizirajte gde se sneg zadržava i gde se topi najbrže. Pokušajte da za to pronađete razloge.


Tlo

Pogledajte tlo. Ono je temelj vašeg permakulturnog vrta tako da želite da ga razumete najbolje što možete. Pogledajte koliko su rastresite ili zbijene čestice tla. To će vam pomoći da utvrdite da li imate glinovito ili peskovito tlo, a od toga zavisi koliko će ono dobro zadržavati vlagu.


Protok

Kako voda koja pada na zemljište otiče preko njega? Da li postoje jaruge ili potoci koji usmeravaju tok? Da li postoje područja na lokaciji koja su sklona poplavama posle obilnih padavina? Posmatrajući kako voda otiče sa zemlje će vam omogućiti da dizajnirate karakteristike tog oticanja, preusmeravanjem na druge sušne predele ili usporavanjem oticanja tako da voda može da prodre u zemlju, na primer izgradnjom jaraka po izohipsi („swales“).


Pogledi

Permakulturni vrt je dizajniran da radi u harmoniji sa okruženjem, uključujući tu i vizuelne aspekte. Prizori koje vidite sa svog zemljišta, naročito oni koje želite da sačuvate zbog prirodnih lepota i koji vam pružaju zadovoljstvo kad ih gledate, će uticati na dizajn vaše bašte.


Komšije

Obratite pažnju na sve osobine i način života vaših komšija koji mogu da utiču na vaš permakulturni vrt. Možda rade bučne poslove pa ćete poželeti da zasadite visoku zelenu ogradu da se zaštitite od buke. Možda imaju visoku ogradu ili zgradu koja baca senku na vašu parcelu što će uticati na izbor biljaka koje ćete tu zasaditi.


Administracija

Lokalna uprava će propisima i procedurama uticati na vaš posed. Obratite pažnju da li administracija vrši zaprašivanja vegetacije na javnim mestima u blizini vašeg placa. Konsultujte se o urbanističkim propisima i šemema prikupljanja za reciklažu. Takođe morate da utvrdite koje su to javne komunalne usluge koji postoje na placu, bilo da je reč o dalekovodima iznad ili kanalizacionom sistemu ispod zemlje.


Građevine

Građevine koje je izgradio čovek takođe imaju uticaj na uslove gajenja. Kuće, šupe i ograde mogu da utiču na to kako se sunčeva svetlost reflektuje, kako se sunčeva toplota zadržava i zrači, koja su to osenčena mesta u bašti i koji su nam pogledi dostupni.


Vegetacija

Pre nego što počnete da sadite svoj vrt posmatrajte vegetaciju koja se već nalazi tu. Koje vrste na kojim mestima bujaju i šta je tome razlog? Koje vrste su autohtone a koje su uvedene (možda ćete želeti da sačuvate autohtone sorte u svom dizajnu)?


Životinje

Posmatrajte divlje životinje koje posete lokaciju, od najmanjih insekata do najvećih sisara. Svaki je došao sa razlogom, obično privučem postojanjem hrane. Ako želite određene vrste da oterate, a druge da privučete, možete zasaditi biljke u skladu sa ovom odlukom.


Lokalna bogatstva

Proverite da li postoje lokalna preduzeća koja vam mogu omogućiti pristup organskim materijama koje su potrebne vašem permakulturnom vrtu. Recimo farme kao izvor stajnjaka ili drvare za nabavku piljevine za malčiranje.

Tekst preuzet sa http://permaculture.rs/Bookmark and Share

Mala Pijaca