Zdrava Srbija Instagram

Uzgoj pčela uz primenu EM tehnologije


Pčelarstvo, 26.11.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePre dve godine odlučio sam postati pčelar i počeo sam sa četiri košnice. Sa EM - efektivnim mikroorganizmima prvi sam se put sreo 2008. na jednom seminaru kompanije EAA Hellas na poljoprivrednom imanju 1 biouzgajivača u blizini mesta Chania gde inače živim (na Kritu). Tada sam se mogao izbliza uveriti u impresivne uspehe njegovog biouzgoja u staklenicima. U proleće 2010. i ja sam započeo sa EM-metodom i do sada, u proleće 2012., nisam koristio ništa osim EM.


Kakvu nam to korist donosi?

Ono što je posebno u ovom otkriću jeste to da pojedinačne grupe mikroorganizama u prirodi po sebi imaju tek ograničene spektre delovanja, dok u EM kulturi zajedno poseduju višestruko veći radijus delovanja. U sinergiji daju vredne supstance za ljude, životinje i biljke, kao što su enzimi, vitamini i antioksidansi koji se mogu uzimati direktno od biljaka. Time podstiču rast i povećavaju prirodnu otpornost biljaka i životinja.


Bakterije mlečne kiseline žive u predželucu pčela i proizvode mlečnu kiselinu i antibakterijske supstance te organske kiseline, vodonik peroksid i antimikrobne predstupnjeve belančevina koje pčele štite od različitih patogenih mikroba. Perga, zvana i pčelinja pogača, takođe sadrži bakterije mlečne kiseline koje zajedno sa različitim metaboličkim materijama služe pčelama negovateljicama za hranjenje larvi.


Naučno je dokazano da crevna flora koja se preko hrane stvara u probavnom traktu larvi, zajedno sa kiselom pH vrednošću pruža efikasnu zaštitu od američke i evropske truleži pčelinjeg legla (Paenibacillus larvae i Melissococcus pluton) . Na zdravu, prirodnu crevnu floru, međutim, negativno utiče prekomerno korišćenje šećernog rastopa kao hrane, tako što se uništavaju bakterije mlečne kiseline. Na taj način se pčele oslabljuju u borbi s bolestima, jer se usled nedostatka organskih kiselina ne može sprečiti razmnožavanje patogenih mikroorganizama.Kako EM pomaže u pčelarstvu?


Budući da su među mikroorganizmima u EM-u između ostalog obilato zastupljeni laktobacili, on je izvrsno podesan kao podrška jačanju imunog sistema pčela. On je takoreći probiotička hrana za pčele koja brine za održanje zdrave mikrobne flore u probavnom traktu, čime predstavlja indirektnu pomoć kod odbrane od bolesti. To je metoda kojom EM preko hrane razvija svoje delovanje u čitavoj košnici.


Drugi je aspekt korišćenje dezinfekcionog delovanja EM-a u spoljnom području košnice, zato što bakterije mlečne kiseline i u njima sadržane organske kiseline efikasno suzbijaju uzročnike kao što su Nosema apis, Nosema ceranae (jednoćelijski organizmi koji uzrokuju nozemozu 1 ) i drugi. U tu svrhu se košnice, okviri i ceo pribor samo poprskaju sa EM.


U početku sam koristio EM-1 razređen u šećernom sirupu (0,5-2%). Pri tome sam uočio da ga mlade pčele vrlo brzo uzimaju. Pčele su se usled toga jako razmnožile. Na ovaj način sam koristio vrlo mnogo EM-1 pa sam nakon toga odlučio proizvoditi vlastitu kulturu EMa. Naime, za tako snažne zajednice trebalo mi je sve više EM jer sam tokom dužeg perioda dnevno dodavao između 1% i 10% u sirup. Pri tome nisam zaista uočio ništa negativno; EMa je, istina, trebalo mešati u sirup najviše do 2,5%, zato što je pčelama kod većih koncentracija potrebno znatno duže vreme za konzumaciju, iz čega se može zaključiti da je apetit u tom slučaju smanjen .


Zima je vrlo osetljivo razdoblje za pčelinje zajednice, ali nakon primene EM-a zajednice su u proleće 2011. bile primetno jake - uprkos napadu varoe. Ali to zajednicama nije naštetilo, naprotiv, uspeo sam podići 20 novih košnica!


Od 2011. godine koristio sam EM bez razređivanja. Kada svakih devet dana kontrolišem zajednice, direktno prskam pčele i "dezinfikujem" sve u košnici s čistim EMom. Doza koju primjenjujem za prskanje 1 košnice je oko 20 ml. To je razumno doziranje, iako pčele doslovce možete kupati u EM-u!


Pčele se ponašaju kao i ljudi kad ih prskate vodom, skrivaju se pod okvir. Ali kada ih prskate EM-om, brzo izlaze napolje i sve upijaju. EM kao da je šećer - no, znamo da EM ima kiselkast, a ne sladak ukus! Ja koristim EM i za proizvodnju sirupa za jačanje i dopunjavam 150-250 ml sirupa sa 1-2,5% EMa.Zapažanja kod bolestiProšle godine, nakon 2 perioda dobrih prinosa u okruženju bogatom timijanom, bio sam prisiljen uzimiti pčele u okruženju sa visokom vlažnošću vazduha i jakom pojavom Nosema ceranae. Uprkos tome, gubici su iznosili tek oko 10% i uglavnom su pogađali slabije pčele u 3-4 okvira. Ove godine su se rano pojavili znakovi napada Nosema ceranae kod 10 jakih zajednica koje su veći deo dana bile u senci. Kod njih sam izvadio manje pogođene okvire i odneo sam matice na sigurno. Pčelinja trulež kod mojih zajednica do sada se uopšte nije pojavila.
Nisam koristio nikakve antibiotike, samo uobičajena kućna sredstva koja pčelari imaju pri ruci kao preventivne mere. Na primer, fermentisao sam sopstvenu mešavinu od masti, origana, timijana, nešto feferona i belog luka s EM-om. Kod formiranja nove zajednice prskao sam time košnicu iznutra i spolja.


Više ne bih mogao zamisliti svoje pčelarenje bez EM-a i nadam se da ću objavljivanjem svojih iskustava drugim kolegama pčelarima dati podsticaj da dožive ista takva dobra iskustva.dipl.ing. Lefteris Panagiotakis, pčelarBookmark and Share

Mala Pijaca