Zdrava Srbija Instagram

Suzbijanje varoe u organskom pčelarenju


Pčelarstvo, 13.11.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and Share
Primena oksalne kiseline


Izbeći zagađivanje meda reziduama tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, veći u konvencionalnom (standardnom) suzbijanju varoe.


Oksalna kiselina je jedno od od najboljih rešenja za organski tretman varoe, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji širom sveta. Ektoparazit Varroa destructor je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo.


Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom sveta. Rešenje je nađeno u korišćenju tretmana sa akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

- parazit može razviti otpornost
- teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice.


Zato treba obratiti veliku pažnju i u tom domenu zaštite jer ako se u medu nađu ostaci pesticida sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana. Moguća zagađenost voska je još jedan problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, organi inspekcije mogu da zahtevaju i analizu voska na rezidue.


Dosta je uloženo truda i istraživačkog napora i došlo se do jedostavnih, održivih i ekonomskih opravdanih koncepata tretmana. Ti tretmani se uglavnom sastoje od primene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (oksalna). Oksalna kiselina je prirodna, nalazi se u mnogim živim bićima, uključujući i ljude, namirnicama biljnog porekla.
Način delovanja:

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način djelovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.


Tretman delovanja:

Pogodna je za zimsko tretiranje , kada su svi paraziti na pčelama, a primenjuje se:
- prskanjem (rastvor kiseline 2,1% prska se po

pčelama sa svake strane rama:
- nakapavanje: šećernim sirupom u kombinaciji sa oksalnom kiselinom koji se nakapava po ulicama pčela, po 5ml na svaku.


Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbednim. Ispitivanjem se dokazalo da je nakapavanjem rastvora (4,2%) veoma efikasno u uslovima vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprečava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive.

Standardne doze (nakapavanjem) 5 ml po ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.
Nenad Stefanović, dipl.ing.polj.Tekst preuzet sahttp://www.agroinfotel.net/Bookmark and Share

Mala Pijaca