Zdrava Srbija Instagram

Pčelinji otrov


Pčelarstvo, 12.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePčelinji otrov je čist proizvod organizma pčele. To je sekret žalčanog aparata, čija je namena da štiti svoje leglo i da otera nepoželjnog gosta.

Pčelinji otrov štiti kapilare, povećava priticanje krvi ka bolesnom organu i smanjuje bolove. Lekari ističu takođe da pčelinji otrov blagotvorno deluje na hemopoetični sistem: povećava količinu hemoglobina, povećava broj belih krvnih zrnaca, kako lokalno tako i uopšte. Pčelinji otrov ima povljno dejstvo na srčanu muskulaturu, snižava krvni pritisak, deluje na izmenu materija; ima povoljno dejstvo na opšte stanje bolesnika: povećava mu opšti tonus i radnu sposobnost, poboljšava san i apetit. Efikasan je naročito kada su u pitanju reumatske i alergijske bolesti.
Dobro poznata svojstva otrova izaziva bol, otok i crvenilo na mestu uboda, direktno su povezana sa njegovom biološkom namenom. Otrov treba samo da protera neprijatelja koji napada hranu pčelinjeg društva, ali da ga ne ubije. Ta osobina biološke uloge pčelinjeg otrova je, po mišljenju ruskog naučnika, prof. Artjomova, doprinela evolucionom formiranju njegovih toksičnih svojstava. Organizam sisara, uključujići čoveka reagovao je, sa svoje strane, zaštitno na delovanju otrova mobilizacijom i reorganizacijom svojih hormonskih, imunoloških i nervnih faktora radi očuvanja vitalnih funkcija i regulatornih mogućnosti. Tako je, po mišljenju prof. Artjomova, pčelinji otrov dobio dragocena farmakološka svojstva,od kojih je čovek neka koristio još u prošlosti.

Namena pčelinjeg otrova je ne samo da direktno utiče na napadača, već i da izaziva "alarmnu reakciju" radi mobilisanja aktivnosti pčela-radilica pri iskrsloj opasnosti. To se postiže lučenjem lako isparljivih materija iz otrova koje brzo stižu do mirisnih ćelija pčela i naglo povećavaju agresivnost pčelinjeg društva.Nikola JeremićBookmark and Share

Mala Pijaca