Zdrava Srbija Instagram

Preparat „Bajkal EM1“ u pčelarstvu.


Pčelarstvo, 02.10.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareMedonosne pčele, drevni stanovnici naše planete, su još od drevnih vremena privlačile pažnju ljudi svojim osnovnim proizvodom – medom i voskom. Pčelinji med je dragocen prehrambeni proizvod, koji poseduje lekovito-dijetetske karakteristike. Drugi po značaju pčelinji proizvod je vosak. Osim tih tradicionalnih proizvoda, pčele daju biološki aktivne materije – matični mleč, propolis i pčelinji otrov, koji su našli široku primenu u medicinskoj preksi. U biološki aktivne materije možemo ubrojati i cvetni polen koju pčele skupljaju.

Da bi se dobili pčelinji proizvodi visokog kvaliteta, potrebno je stalno poboljšavati opšte stanje pčelinje zajednice. Treba podvući da su pčele veoma osetljive na zagađenje okoline. Zato, njihovu zaštitu od mnogobrojnih neprijatelja ( parazita, nametnika) i bolesti, treba vršiti, po mogućnosti, biološkim preparattima prirodnog porekla, koji ne izazivaju negativan uticaj na same pčele i kvalitet pčelinjih proizvoda. Jedno od takvih sredstava je biopreparat „Bajkal EM1“.

Proveru efikasnosti tog preparata na medonosnim pčelama su vršili na katedri za primenjenu biologiju Harkovske državne zooveterinarske akademije 2004 – 2005 godine.

Preparat su primenili protiv američke truleži ( Bacilus larvae), evropske truleži ( Bacilus plufon), nozematoze (Nozema apis), kao i za stimulaciju pčelinje matice na povećanje broja izlegnutih jajašaca i povećanja prinosa meda kod pčela.


Šematski prikaz istraživanja:

Jesenje prskanje pčela preparatom „Bajkal EM1“ – 2ml/l vode, 20-25ml/ na ulicu;
Prihranjivanje pčela šećernim sirupom sa dodatkom EM-preparata – 20ml preparata na 10 l sirupa. Šećerni sirup je pripremljen u razmeri 2 dela šećera na 1 deo vode;
Posle prihranjivanja obavljen je tretman 12% koncentratom emulzije preparata „Taktik“ protiv grinje Varroa.
Prolećna revizija pčela:

U košnicama koje su s jeseni bile tretirane EM-preparatom, količina pomora među pčelama je ,u proseku, iznosila 1145 jedinica po košnici, dok je kod kontrolnih košnica (koje nisu tretirane EM-preparatom), pomor bio 1720 jedinica po košnici, što je za 33,4 % više.

Zahvaćenost pčela grinjom Varoa je kod košnica tretiranih s jeseni EM-preparatom bila 5-7% dok je kod ne tretiranih košnica bila 28-32%.

Posle tretmana EM-preparatom, primećen je raniji i intenzivniji let pčela, što je izvršilo pozitivan uticaj na intenzitet prikupljanja meda i, shodno tome, na njegovu količinu.

Priplod u košnicama koje su tretirane preparatom „Bajkal EM1“, povećan je , u proseku, na 0,5 ramova po košnici.

U tim košnicama koje su tretirane EM-preparatom, ramovi s pčelama su bili čisti ( bez tragova dijareje).Prolećno prihranjivanje šećernim sirupom sa dodatkom EM-preparata u razmeri 10ml na 1 l sirupa, stimuliše maticu na polaganje jajašca ( u poređenju sa netretiranim zajednicama količina jajašaca je povećana, u proseku, na tri rama po košnici).

Dodavanje preparata „Bajkal EM1“ u vodu ( 20g /10 l vode) za piće, stimuliše opšte stanje pčela kao i intenzitet prikupljanja meda.

Opšte stanje pčelinje zajednice u tretiranim košnicama primetno je bolje u odnosu na kontrolne košnice.

Na taj način, preliminarni rezultati ispitivanja pružaju osnov za tvrdnju o pozitivnom uticaju preparata „Bajkal EM1“ na pčele i mogućnost da se preparat koristi za zaštitu pčela od štetočina.Jovan DrobnjakBookmark and Share

Mala Pijaca