Zdrava Srbija Instagram

Uloga zvezda i prirodnih ritmova u uzgoju biljaka


Povrtarstvo, 07.03.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZbog toga što nauka do danas nije dala odgovor na niz nepoznanica o životu u širem smislu reči biodinamičari slede razumljive pretpostavke Štainera koji je opisao "kosmičke formirajuće sile u igri i na delu" u tlu i stanicama živih organizama, sile koje su mogle pokrenutu elemente na čudesna ponašanja u "traganju" i "uzajamnom spajanju i otpuštanju" kako pri kelatiranju u tlu, tako i enzimskim procesima (hemoproteini u krvi i zeleni hlorofil u listu). Biodinamičari slede Štainerovo učenje o poljoprivredi te smatraju da postoje čudesne kosmičke sile koje deluju prema scenariju nekog nevidljivog režisera.


Štainerova postavka o ovim uticajima kosmosa je jednostavna. Naša planeta Zemlja i sve na njoj integralni je deo kako Sunčevog sistema, tako i Kosmosa. Na svaki list biljke na Zemlji utiče ta celina.


Naučnici tvrde da u svih 24 sata – Sunce, Mesec, planete Sunčevog sistema i one udaljene grupe zvezda imaju jak uticaj na nicanje i razvoj biljaka na Zemlji. Svako od spomenutih tela ima različit uticaj na nicanje i razvoj biljaka. Ta različitost kvaliteta sila koje pristižu na Zemlju posledica je međusobnog položaja planeta (konstalacija) kao i položaja pojedinih planeta prema zodijaku. Dakle , zbog kretanja kosmičkih tela po određenim putanjama, sile koje pristižu iz Kosmosa biće različite u različito vreme. Ovde se podrazumeva međusobni položaj planeta Sunčevog sistema (Jupiter, Mars, Venera…) i istovremeno njihov položaj pojedinačno prema Zodijaku (ovan, bik, blizanac…).


Nebeska tela različito dolaze pod uticaj 12 zodijačkih područja a i dužina njihovog uticaja na pojedine planete je vremenski različita. Tako na pr. Sunce tokom jedne godine približno je 30 dana ispred jedne grupe sazvežđa a Mesec u svom ciklusu kretanja sa Zemljom boravi oko 3 dana ispred jednog sazvežđa. Tako je i dužina trajanja prolaska ispred pojedinih grupa sazvežđa kod svake od planeta Sunčevog sistema različita. Zbog ovoga kretanja nebeskih tela svemirske sile koje pristižu na Zemlju su različite u različito vreme. Ove svemirske sile koje pristižu iz kosmosa na Zemlju manifestuju se kao nekakav nevidljiv ali efikasan VEO oko Zemlje u vidu 4 klasična elementa: ZEMLjA, VODA, VAZDUH I TOPLOTA.Svaki od ovih elemenata ima svoju snagu na Zemlji i "vlada" u proseku 2-4 dana. Svaki od ovih elemenata deluje na različite delove biljke – na snažniji razvoj jednog od njena 4 osnovna organa: koren, list, cvet i plod.

ELEMENT ZEMLjA – deluje na koren biljke
ELEMENT VODA - deluje na list biljke
ELEMENT VAZDUH – deluje na cvet biljke
ELEMENT TOPLOTA – deluje na plod i seme biljke

Navedeni klasični elementi su u stvari rezultante sveukupnih uticaja kosmosa u određeno vreme na Zemlji.


Kosmičke sile su najviše usmerene prema Zemlji preko Meseca. Mesec kao najbliže nebesko telo Zemlji ima poseban značaj u prosleđivanju kosmičkih uticaja na Zemlju. Zbog eliptične putanje Meseca oko Zemlje on je povremeno bliže ili dalje od Zemlje a to sve utiče na različito prosleđivanje kosmičkih sila i njihovog intenziteta.


UZLAZNA i SILAZNA linija Meseca uspostavlja određeni ritam koji ima različit uticaj na biljke. Kada se Mesec nalazi u uzlaznoj liniji, on životne snage i sokove biljaka snažnije podiže prema vrhu biljke i ispunjava nadzemni deo biljke životnom snagom. U silaznoj liniji Meseca, mesec životne snage i sokove biljaka tera prema korenu. Ovu pojavu u našoj praksi koristimo za kvalitetnije obavljanje niza radova u uzgoju biljaka. Tako na pr. u silaznoj putanji meseca je pogodnije vreme za sadnju, sejanje, presađivanje jer se tada koren biljke bolje razvija, povoljno je za orezivanje jer su tada najmanji gubici energije i sokova u odrezanim i odbačenim granama. Pri kraju te silazne putanje kad je Mesec najniže na horizontu – najpovoljnije je vreme đubrenja tla.


Saditi semenke možemo i u uzlaznoj liniji ali presađivanje rasada svih vrsta obavezno trebamo činiti u silaznoj liniji. Dobro je da i izradu kompostne hrpe vršimo u silaznoj liniji Meseca.


Mesec u uzlaznoj liniji, životne snage biljaka i sokove u njima tera prema vrhu biljke i ispunjava njihove nadzemne delove. To je povoljno vreme za prikupljanje kalem grančica raznih plemki, uzimanje grančica za razvijanje vegetativnih korenčića (ribizli, jošta…). Uzlazna linija Meseca u doba vegetacije povoljna je za kalemljenje ili okuliranje voćaka. Najbolje je ako se u to vreme obavlja berba jer je tada u plodovima najveća količina životnih snaga. Tada su plodovi koje uzimamo za hranu najkvalitetniji.


Ako livadu kosimo za ishranu životinja u uzlaznoj liniji Meseca do podne i u dane cveta imaćemo zdravu travu a seno će biti mirisno i dobro će se osušiti i očuvati. Ako kosimo u dane ploda imaćemo travu i seno bogatije sa belančevinama i sa nešto manje silicijuma. Košenje trave u dane lista nije povoljno jer će pokošenu travu napasti gljivice i plesni.RITAM- UDISAJ I IZDISAJ ZEMLjE

U vreme izdisaja Zemlje energetske snage u biljci se dižu u nadzemne delove biljke. To se događa svakog dana u vremenu od 3 sata pa do 12 sati. Udisaj Zemlje traje od 15 sati do 24 sata kada se energetske snage spuštaju u podzemne delove biljke. Zbog ovih energetskih vrednosti bolje je da skupljamo i beremo one delove biljke u kojima su toga časa te energije – branje plodovitih biljaka i svih nadzemnih delova povrća vršićemo u jutarnjim satima pa sve do 12 sati. Posle podne vadimo korenaste biljke i gomolje. Zbog Zemljanih ritmova udisaja i izdisaja bolja je sadnja i presađivanje biljaka u popodnevnim satima. Ovo je naročito važno za presađivanje, jer se koren biljke daleko lakše usidruje u tlo.


Poštovanjem ovih kosmičkih i zemljanih ritmova u radu mi pomažemo biljkama a one nama višestruko vraćaju plodovima punim energije. Osetljivost biljaka na kosmičke i zemljane ritmove vezana je i za način ishrane biljaka. Uzgajane u tlu sa humusom i mikroorganizmima gde se hrana stvara kelatnim procesima, izvanredno dobro reaguju na impulse ovih ritmova, a biljke koje rastu na tlu šubrenim sa veštačim mineralnim đubrivima su kao drogirane i nisu dovoljno osetljive na ove uticaje Kosmosa.Bookmark and Share

Mala Pijaca