Zdrava Srbija Instagram

Organska proizvodnja u plastenicima


Povrtarstvo, 24.04.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareJedan od ekonomski najisplativijih vidova poljoprivredne proizvodnje, je proizvodnja u plastenicima, a organska proizvodnja je u skladu sa prirodom i daje zdrav proizvod. Najčešće se od povrća u plastenicima gaji paprika i paradajz, salata, krastavac i mladi luk.

Organska proizvodnja u plastenicima odvija se bez upotrebe pesticida. Zaštita je na organskoj bazi – životinjskog i biljnog porekla, bez prisustva hemije. Sem toga zemljište za sadnice mora da ispunjava visoke svetske kriterijume, a u apsolutno čistim organskim uslovima, moraju biti proizvedene i same sadnice. Od samog semena pa do ploda mora biti zaokružen ciklus organske proizvodnje.

Oprema u plastenicima za organsku proizvodnju je najnovije tehnologije, tu je dupla folija ispunjena toplim vazduhom, a zavisno od stepena toplote ili hladnoće bočne strane se same otvaraju i zatvaraju.Ulazak u plastenik se odvija preko sunđerastih pragova natopljenih sa sredstvom za dezinfekciju, a svi zaposleni sa biljkama rade isključivo u rukavicama.

Još jednom da naglasimo u organskoj proizvodnji u plastenicima mogu se koristiti samo prirodna stajska đubriva i kompost , dok se hemija i ostala zaštitna sredstva ne smeju koristiti.Za organsku proizvodnju hrane koja je kod nas još u povoju, proizvođači se susreću sa brojim problemima, teško se nalazi semenski i sadni materijal, kao i dozvoljena sredstava za zaštitu bilja. Plastenika je malo zbog čega su organski proizvodi na tržištu dostupni uglavnom u vreme pune sezone.

Kod nas je problem što ljudi posežu za zdravom hranom tek kada obole. Međutim, u poslednje vreme sve je više onih koji traže i kupuju organske proizvode, pa je i zainteresovanost za organsku hranu u porastu. Cena organskih proizvoda zavisi od mesta na kome ih nabavljate. Ovi proizvodi najviše se prodaju na veliko kompanijama koje se bave preradom, dok se samo deo proizvoda može nabaviti na zelenoj pijaci i u maloprodaji.

Pesticidi i hemijske supstance koje se koriste u uzgoju , dovode se u vezu sa mnogim bolestima. Sve to je dovoljan razlog da organski proizvodi moraju imati prednost u zdravoj ishrani. Razvoj organske proizvodnje u plastenicima je i velika šansa za izvoz organskih proizvoda.Mimica Kostić-ĐorđevićBookmark and Share

Mala Pijaca