Zdrava Srbija Instagram

Berba i čuvanje povrća


Povrtarstvo, 16.07.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareDobra poljoprivredna praksa u povrtarstvu obuhvata postupke berbe i kvalitetnog čuvanja proizvoda do njihove krajnje realizacije. Među najvažnije postupke spadaju:

-Berba se obavlja u jutarnjim ili večernjim časovima kada su plodovi suvi,

-Higijena berbe mora biti na visokom nivou, gajbice i ambalaža moraju biti čiste i prilikom berbe ne smeju doći u dodir sa zemljom,

-Plodove prilikom berbe treba sačuvati od mehaničkih povreda, a plodove povređene i obolele odstraniti pre berbe i ne mešati sa zdravim.


Beru se plodovi prispeli za berbu, odnosno tehnološki zrelo povrće. Određivanje trenutka tehnološke zrelosti, tj. trenutka berbe, zavisi od toga kakve zahteve postavljamo na neku vrstu obzirom na konzumaciju, takođe treba poznavati dužinu trajanja tehnološke zrelosti.

Kako bi zadržali kvalitet povrća od proizvođača do kupca, potrebno je stvoriti određene temperaturne uslove za te proizvode. Pravilno upravljanje temperaturom povrća počinje sa brzim uklanjanjem topline, zbog toga što temperatura područja u kojem je ubrano povrće iznosi često i preko 30° C. Brzo uklanjanje topline je najvažniji faktor u zaustavljanju kvarenja proizvoda, jer kada se temperatura smanji smanji se i disanje proizvoda.
Vreme od berbee do rashlađivanja povrća treba da bude što kraće.

Papriku nakon berbe treba ohladiti što pre radi smanjenja gubitka vode. Najbolje je papriku skladištiti na temperaturi oko 7,5°C, čime se osigurava maksimalni rok trajanja od 3 do 5 nedelja.Na većim temperaturama gube vodu, a prehlađeni plodovi dobijaju udubljene pege, omekšavaju i trule.

Paradajz se bere u punoj biološkoj i fiziološkoj zrelosti. Zreli plodovi se čuvaju 3-4 nedelje na temperaturi 15-20°C, pri RVV 85%.

Krastavac sadrži veliku količinu vode, osetljiv je na udare i brzo vene ako se ne održava u atmosferi sa niskom RV. Optimalna temperatura skladištenja je od 10 do 12°C, a relativna vlažnost 95%.

U komorama mora biti visoka relativna vlažnost vazduha, najčešće 90-95%, jer u suprotnom bi došlo do jače transpiracije i plodovi bi postali smežurani i bez tržišne vrednosti. U komoru mogu ući samo plodovi bez oštećenja.

Mira Miljković dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca