Zdrava Srbija Instagram

Korisni insekti


Povrtarstvo, 25.08.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareNa gajenim biljkama nastanjuje se i razvija veliki broj insekata koje smatramo štetnim, jer svojom ishranom utiču na razvoj biljaka i prinos. Pored toga mnogi su i prenosioci virusa koji mogu izazvati vrlo destruktivne promene na gajenim biljkama. Ove štetočine imaju svoje prirodne neprijatelje koji se njima hrane i time utiču na njihovu brojnost. Oni mogi biti predatori ili paraziti štetnih insekata. Predatori odmah ubijaju svoju žrtvu i njom se hrane.

Značajni predatori štetnih insekata su bubamare (Coccinellidae). Imaju telo poluokruglog oblika, sa pokriocima crvene, narandžaste ili žute boje, i različit broj crnih tačaka na njima, što je karakteristika vrste. Postoje i bubamare crne boje sa crvenim tačkama ili bez njih. Drugi par krila je opnast. Larve su izduženog oblika sa čekinjama na leđnoj strani i jako su proždrljive. Larve i imaga bubamara se hrane biljnim vašima, grinjama ili štitastim vašima. Ženke polažu jaja na naličje lista, u grupama u blizini kolonija vaši. Stethorus punctillum je predator grinja, a Adalia bipunctata lisnih vaši.

Stenice roda Orius su polifagni organizmi, a njihovo prisustvo ukazuje na prisutnost grinja i tripsa, koje su im dominantna hrana. Predatorske stenice, roda Orius, nalaze primenu za suzbijanje tripsa u zaštićenom prostoru. Hrane se i lisnim vašima, belom leptirastom vaši, grinjama. Za suzbijanje bele leptiraste vaši, moljca paradajza, lisnih vaši, u zaštićenom prostoru, koriste se stenice roda Macrolophus.
Predator crvenog pauka i drugih grinja je i grinja Phytoseiulus persimilis. Amblyseius cucumeris se hrani jajima i larvama štetnih sitnih insekata i grinja, mada su joj omiljena hrana larve tripsa. U nedostatku ovih štetečina hrani se i polenom.

Larve zlatooka ( Chrysopa perla, Ch. carnea ) su dobro pokretljivi predatori lisnih i štitastih vaši, kruškine buve, grinja. Odrasle zlatooke se hrane polenom i nektarom. To si insekti nežnog tela, zelene boje sa mrežastim krilima.

Lisne vaši, skakavci i stenice hrana su za bogomoljku (Mantis religiosa), dok se uholaža hrani grinjama, lisnim vašima, krvavim vašima, jajima leptira.
Bojana Karapandžić, dipl. ing. polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca