Zdrava Srbija Instagram

Bubamare - predatori štetnih organizama


Povrtarstvo, 07.09.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareBubamare pripadaju familiji Coccinellidae i obuhvataju preko 5000 vrsta. Većinom su karnivorne, a u manjem broju fitofagne i mikofagne. One su poluloptaste ili ovalnog tela, jarkih boja, crvene, žute, smeđe, sa različitim brojem tačkica na pokriocima ili vratnom štitu. Glava je mala i delimično skrivena ispod vratnog štita. Vratni štit je dobro izražen i najčešće drugačije obojen nego pokrioca.

Larve bubamara su izduženog tela tela žućkastih boja sa razgranatim bodljama po telu ili je telo pokriveno voštanom prevlakom. Bubamare i njihove larve žive na lišću, cvetovima, plodovima i drugim biljnim delovima. Ženka najčešće polaže jaja na naličju lista u grupi, blizu kolonija lisnih vaši.

Značaj karnivornih bubamara u biološkoj borbi , je u tome što su i odrasli insekti i larve veoma proždrljive i hrane se lisnim vašima, štitastim vašima i grinjama. Larva Adalia bipunctata u toku svog razvoja može da pojede oko 500 lisnih vašiju, a larva Adalia bipunctata preko 3000 štitastih vašiju.
Razvojem poljoprivrede i nekontrolisanom upotrebom pesticida značajno je smanjena i populacija ovih korisnih predatora. Kako je potreba za zdravom hranom bez upotrebe organskih pesticida u zadnje vreme povećana, potrebno je posvetiti pažnju na povećanje populacije ovih korisnih insekata na parcelama gde se odvija organska proizvodnja. Jedna od mera je i očuvanje njihovog staništa izbegavanjem uništavanja njihovih jaja i larvi, zimi im ostaviti lišće, kamenje, kore drveća kao sklonište prilikom prezimljavanja i ne uznemiravati tokom zime jer prezimljavaju u velikim skupinama.
Siniša NedeljkovićBookmark and Share

Mala Pijaca