Zdrava Srbija Instagram

Tlo je živo. Tlo je život.


Povrtarstvo, 10.11.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareTlo je megaorganizam. Ono je cela konstelacija života, svemir za sebe. Većina nas je potpuno nesvesna da upravo ispod naših nogu postoji čitav svet koji vrvi životom. Tlo je dom za bezbroj vrsta koje recikliraju organsku materiju u našem ekosistemu. Ova bića pretvaraju otpad u vrednu podlogu potrebnu za novi život.

Tlo pročišćava vodu. Tlo nas hrani. Zdravo tlo je izvor života. Samo jedna kašika biološki aktivnog tla sadrži desetine milijardi organizama od kojih velik broj još nije ni kategorizovan. Pod mikroskopom uzorak zdravog tla izgleda kao špic na Vol Stritu, a umesto deonicama trguje se hranjivim materijama. Kroz istoriju civilizacije su prosperirale ili propadale zavisno od toga kako su se odnosile prema tlu, a malo poznata činjenica je da su stari Rimljani orali i do 9 puta godišnje!

Plodno tlo je ono koje je sposobno podržati život. Plodno tlo podržava rast biljaka i indirektno proizvodi kiseonik. Daje nam hranu, lekovite materije, vlakna, građevinski materijal, energiju itd.
Da bi tlo bilo sposobno podržati život, ono samo mora biti živo. Bez živih bića tlo je samo prašina, ogoljeni mineral i takvo tlo ima vrlo mali kapacitet za zadržavanje vode. Plodno tlo, osim samih organizama, sadrži i organske materije koje u raznim fizičkim i hemijskim oblicima služe kao hrana i stanište mikroorganizmima te biljkama.
U prirodi tlo je plodno bez dodatka hemijskih materija spolja. Da bi izrasla šuma ili livada tlo ne moramo orati i đubriti, pa opet život u prirodi buja! Dakle, samo uz pomoć Sunčeve energije tlo u prirodi postaje sve plodnije iz godine u godinu i taj proces se zove izgradnja tla. U prirodi izgradnja tla funkcioniše vrlo sporo, pogotovo u poređenju sa munjevitom brzinom kojom ga razaramo. Zavisno od klime potrebno je sto do hiljadu godina da se formira sloj tla od samo jednog milimetra.

Širom sveta razni istraživači, poljoprivrednici, praktikanti permakulture, biodinamičari, naučnici, ekolozi i entuzijasti istražuju ne samo mogućnosti kako zaustaviti ovaj destruktivan trend, već i kako ubrzati te potstaći prirodni proces izgradnje tla. Permakultura nam zaista nudi niz metoda koje nam stoje na raspolaganju! No, pre nego što se bacimo na izgradnju tla, upoznajmo šta se sve nalazi tamo dole.

Tekst preuzet sa http://www.zmag.hr/Bookmark and Share

Mala Pijaca