Zdrava Srbija Instagram

Organska proizvodnja sočiva


Povrtarstvo, 23.03.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareSeme sočiva sadrži oko 28% belančevina, koje sadrže većinu aminokiselina neophodnih za ljudsku ishranu, lako su rastvorljive u vodi i čovek ih lako vari. Seme se brzo raskuvava i veoma je ukusno.

Vegetacija sočiva traje od 60 do 120 dana. Ima neravnomeran rast, u početku vegetacije, do pojave prvih cvetova, rast je usporen, a zatim se ubrzava, naročito ako je toplo i sunčano vreme.Cvetanje počinje 30 - 50 dana nakon nicanja i traje do sazrevanja prvih mahuna.Sočivo je samooplodna biljka, dugog dana.

Mlade biljke izdrže mrazeve do - 6°C, a uginjavaju na - 9°C. Sočivo ima veće zahteve prema vodi u početku vegetacije, kasnije ne zahteva puno vlage i veoma dobro podnosi sušu, naročito sitnosemene forme. Kada je reč o zemljištu nema velikih zahteva. Ne postavlja velike zahteve ni prema predusevu, ali zemljište ne sme biti zakorovljeno. Osnovna obrada obavja se na 20 - 25 cm dubine.

Smatra se da sočivo nije potrebno đubriti, osim na veoma siromašnim zemljištima. Seje se gustoredo, na 10 - 12 cm međuredno, sa 200 - 300 klijavih zrna, na 3 - 5 cm dubine. Setvu je najbolje obaviti do 15 marta.

Žetva je najčešće dvofazna. Sočivo neravnomerno sazreva, pa žetvu treba početi kada je 50% mahuna u punoj zrelosti. Zrno se skladišti sa najviše 13% vlage.


Nemanja Konstantinović dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca