Zdrava Srbija Instagram

Peletirano organsko đubrivo


Povrtarstvo, 14.04.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareKako bi se prevladali problemi sa nestašicom stajskog đubriva koja je uslovljena smanjenjem stočnog fonda i sve manjom produkcijom stajskog đubriva, na našem tržištu su se pojavila komercijalna pakovanja stajskog đubriva. Njegov značaj je utoliko veći ukoliko nam je poznata činjenica kako peletirano stajsko đubrivo u svom sastavu nema, niti može imati, štetne primese poput semena korova, patogena i štetočina.

Upotrebom peletiranog organskog đubriva nipošto ne možemo raširiti štetne korovske vrste, kao što je to slučaj s kupljenim „domaćim“ stajskim đubrivom. Kada se u obzir uzme činjenica da se đubrivo nalazi u vidu peleta odnosno malih granula, veličine 2-5 mm, postaje jasno da se time olakšava njegova upotreba na proizvodnim površinama. Drugim rečima, stajsko đubrivo sada možemo koristiti jednostavno i lako, slično mineralnim đubrivima.

Na našem tržištu možemo pronaći tri varijante navedenog đubriva i to: goveđe đubrivo u kombinaciji s konjskim, čisto kokošije đubrivo i kombinaciju goveđeg, konjskog i mineralnog đubriva. Dobijanje sertifikata za organsku proizvodnju nužno podrazumeva organsko đubrivo i compost, a kako ova proizvodnja beleži brz rast poslednjih godina, kompost je danas izuzetno tražen proizvod. Kada je polovinom 20-tog veka počela primena veštačkih đubriva i kod nas je izgledalo da povećanje prinosa u biljnoj proizvodnji neće imati limita. Nažalost, nivo nutrienata koji se dodaju kroz mineralna đubriva je dostigao onu tačku posle koje je beskorisno dodavati nove količine jer se prinosi ne mogu povećati. Naprotiv, rast biljke stagnira.

U odnosu na ovu činjenicu naučnici su počeli da ispituju nove načine za povećanje prinosa i zdravlje biljaka. Sva istraživanja su vodila u istom pravcu, prema kompostu (organsko đubrivo). Dugo vremena zapostavljano, organsko đubrivo i kompost su danas izuzetno traženi i profitabilani proizvodi. Na tržištu SAD organska proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u odnosu na sve druge privredne grane beleži najbrži rast, čaki do 20% godišnje!Jedan od zahteva za dobijanje sertifikata koji verifikuju organsku proizvodnju je obavezna primena organskih đubriva i komposta. Pored ovoga kompost stiče sve više pristalica kod proizvođača cveća. Istraživanja su dokazala važnost komposta kao vitalne komponente u spravljanju zemljišnih mešavina za gajenje cveća i njegove značajne uloge u sprečavanju raznih bolesti. Osim toga, prema poslednjoj EPA regulativi (agencija za zaštitu životne sredine SAD) ograničena je eksploatacija prirodog treseta zbog kontrole erozije, a kao jedina kvalitetna i ekonomski isplativa alternativa preporučuje se kompost koji je gotovo sa istim hemijskim, fizičkim i biološkim svojstvima (Inbaret al1993.). Najnovija istraživanja pokazuju da ne postoji bitna razlika u razvoju i rastu biljaka kada se koristi kompost kao zamena za prirodni treset. Sve više tržišno orijentisanih proizvođača poboljšava kvalitet zemljišta i povećava prinose koristeći organsko đubrivo i kompost u proizvodnji. Po rečima Ralfa Jurgensa (Nemačka), komercijalnog proizvođača komposta preko 20 godina, broj korisnika komposta je u poslednjih 5 godina utrostručen. Takođe, konstatovao je da 4 tone komposta po hektaru donose veće prinose nego 10 tona pregorelog stajnjaka ili 20 tona sirovog. Potrebe za kompostom su velike i realne zbog čega će tržište za ovim proizvodom konitnuirano i brzo rasti.Goran PavlovićBookmark and Share

Mala Pijaca