Zdrava Srbija Instagram

Žižak - štetočina koja uništava grašak


Povrtarstvo, 27.04.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareSvake godine se srećemo sa štetama koje na grašku pričinjava žižak (Bruchus pisorum). On je najznačajnija štetočina te mahunarke. Kod nas se žižak javlja povremeno - za vreme toplog leta.

Graškov žižak je insekt malih telesnih dimenzija, 4-5 mm. Njegovo telo je crno-braon boje sa beličastim mrljama na zakrilcima. Polaže jaja veličine 0,8 mm, žućkastog i duguljasto-ovalnog oblika. Larva žiška je svetložuta, dužine 6 mm, bez nogu.

Graškov žižak razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao imago (odrasli insekt) u skladištima, najčeće u pukotinama zidova ili u prirodi, u skloništu u koje može da se zavuče, pod korenom drveća, odnosno ispod osušenih biljaka graška. Pojavljuje se u proleće, tokom cvetanja graška. Imago može da preleti velike površine u potrazi za usevima te leguminoze. Nakon što se pojavi, ovaj insekt se dopunski hrani, a zatim sledi kopulacija i polaganje jaja. Jedna ženka, na mlade mahune, može da položi 150-200 jaja. Period polaganja jaja je razvučen i traje oko dve sedmice. Nakon 6-10 dana javljaju se prve larve koje se ubušuju najpre u mahunu, pa zatim i u zrna. U zrnu se nalazi jedna larva koja ga izgriza iznutra. Na taj način smanjuje se tržišna vrednost graška, a pošto oštećuje i klicu gubi se klijavost zrna. Napadnuto zrno je puno fekalija.

Razvoj larve traje 29-36 dana, a sredinom avgusta se obrazuje lutka. Stadijum lutke traje 13-25 dana u zavisnosti od vremenskih uslova. Čitav razvoj žiška traje oko 2 meseca. Intenzitet napada određuje se pregledom 50-100 mahuna pred berbu i kontrolom zrna u skladištu. U polju se kritičnim napadom smatra ako se u 25 zamaha kečerom (mreža za hvatanje insekata) uhvate 2-3 imaga.Preventivne mere suzbijanja i sprečavanja pojave žiška:

- Nakon berbe, mahune je potrebno brzo očistiti, zamrznuti ili preraditi na neki drugi način
- Biljne ostatke treba ukloniti s parcele, kompostirati ili uništiti na neki drugi način jer mogu da posluže kao sklonište za prezimljavanje insekata
- Poštovati plodored i plodosmenu
- Setva dobrih suseda za grašak
- Blizu graška preporučljiva je sadnja čili parika koje svojim mirisom teraju odrasle insekte graškovog žiška
- U vreme cvetanja treba tretirati usev graška odgovarajućim preparatima npr. od buvača (Pyrethrum cinerariaefolium) ili preparatima napravljenim od čili paprika
- Održavanje i redovno čišćenje skladišta
- Ukoliko se skladišti zrelo zrno, vlaga u njemu treba da bude ispod 15 %
- Potapanje zrna semenskog graška u slani rastvor, 30 g soli na 1 litar vode. Zrna oštećena od žiška ili na neki drugi način će isplivati na površinu. Zrna na dnu su pogodna za setvu. Takva zrna treba isprati i posejati.
- Puštanje u prirodu parazitske osice
- Setva otpornih sortiRanka Vojnović dipl.ing. agronomije


Tekst preuzet sa http://www.agroklub.rs/Bookmark and Share

Mala Pijaca