Zdrava Srbija Instagram

Kako privoleti proizvođača da se okrene organskoj proizvodnji


Povrtarstvo, 01.09.2016.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareVećina pesticida su namenjeni za suzbijanje raznih bolesti i štetočina u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Može se reći da ne postoji nijedan proizvod koji je konvencionalno gajen, a da nije tretiran pesticidima. Da li naša deca moraju da jedu takve poljoprivredne proizvode.

Grupa supstanci koje se mogu naći u namirnicama koje koristi čovek i predstavlja potencijalnu, a najčešće i realnu opasnost po njega, svakako jesu pesticidi. Oni se namenski koriste da bi se očuvalo zdravlje bilja i obezbedili kvalitetni biljni proizvodi.

Šta je manje štetno po zdravlje ljudi?

Pitanje je da li je veća šteta od propadanja proizvoda zbog štetočina i bolesti koje napadaju biljku ili od te količine pesticida? Šteta od pesticida bi mogla biti zanemarljiva kad radimo po "dobroj poljoprivrednoj praksi", što podrazumeva da se pesticidi koriste namenski i primenjuju u tačno određeno vreme i u određenim količinama. Realan problem kod nas, kad su u pitanju ostaci pesticida, jeste ponašanje proizvođača. Nije redak slučaj da se voće i povrće tretira mnogo češće nego što je propisano. Zato se poljoprivrednom proizvođaču mora ukazivati na nepravilno korišćenje.

Povrće i voće iz plastenika je realno najugroženije kada je reč o ostacima pesticida, jer se ono bere svaka 2-3 dana. Takođe, period berbe u plasteniku traje dva do tri meseca i gotovo je nemoguće da se ne vrši tretiranje pesticidima. Sa ovim napred navedenim uviđamo da prilikom konzumiranja ipak unosimo i jedan deo ostataka pesticida u organizam.Ubediti poljoprivrednog proizvođača da gaji voće i povrće po principima organske proizviodnje nije nimalo lako ali posle iznetih činjenica proizvođaču treba dati smernice da je organska poljoprivreda sistem proizvodnje koji održava plodnost zemljišta, ekosistema i zdravlja ljudi. Ona se oslanja na ekološke procese, biodiverzitet umesto korišćenja sintetizovanih sredstava u procesu zaštite bilja. Organska poljoprivreda kombinuje tradiciju, inovaciju i nauku kako bi poboljšala okruženje, razvila dobar kvalitet života za sve uključene. Metode organske proizvodnje podrazumevaju primenu prirodnih postupaka i supstanci (biopesticida ), a ograničavaju ili potpuno eliminišu upotrebu pesticida.


Dejan TonićBookmark and Share

Mala Pijaca