Zdrava Srbija Instagram

Zubača


Ratarstvo, 13.02.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareCynodon dactylon (L.) Pers.


Višegodišnja, kosmopolitna trava, visoka 10-40 cm. Izdanci koji mogu biti vertikalni (stabljike) i horizontalni (stoloni) izrastaju iz jakog rizoma, koji u zemlji razvija gustu mrežu korenog sistema. Ovim rizomima se biljka vegetativno brzo širi te predstavlja jedan od najagilnijih, najžilavijih korova. Zabeleženo je da može imati rizom duži od 1 metar, a može da ih se razvije u dužini od oko 800 km po jednom hektaru, sa 4,5 miliona pupoljaka. Tome se nadodaje da u jednoj sezoni količina rizoma može da se poveća i 40 puta. Otpornost im je takođe zapanjiva: izmereno je da izbačeni plugom na površinu tla, odumiru tek za 20-50 dana.


Razlika u izdancima koji izrastaju je sledeća:

Vertikalni se razvijaju iz adventivnih pupoljaka na osovini rizoma i visoki su 10-15 cm, mogu biti sterilni (samo sa listovima) ili fertilni (donose cvetove).

Horizontalni izrastaju kada se rizom nađe na površini, izbije sam ili ga izbaci plug. Ovi stoloni mogu biti veoma dugi, zakorenjuju se na kolencima i tu izrastaju uglavnom fertilni izdanci.

Na otvorenom, osvetljenom staništu većinom se razvijaju zeleni stoloni, a u senci druge vegetacije (korovi, žbunje, visoka trava) vertikalni izdanci, stabljike. I ovi i oni izdanci su glatki, polegajući i pužu po zemlji. Biljka je bogata listovima, 2-15 cm dugim i malo maljavim. Ligule su im vrlo male (do 0,5 mm) ili nedostaju a na njihovom mestu su dlačice. Cvast je složena klasoidna metlica sa 3-6 zvezdasto stojećih klasova. Cveta VI-IX. Plod je krupa, sa dosta semenja, ali je njihova klijavost mala. Nove mlade biljke niču u proleće ili rano leto.


Raste na peskovitim zemljištima, na livadama i oranicama, u vinogradima, međama. Trava je suvljih oblasti i toplih (termofilnih) položaja, traži dosta svetla (heliofita), otporna je na sušu i prema mrazu. Zbog navedenih odlika dobro trpi ekstremne uslove peščara, te je pionirska vrsta koja učestvuje u vezivanju eolskih peskova. Dobro podnosi gaženje i ispašu, stoka rado jede ovu travu te ima i ekonomsku ulogu na mestima gde druge trave ne opstaju.Jožef DožaiBookmark and Share

Mala Pijaca