Zdrava Srbija Instagram

SETVA HELjDE


Ratarstvo, 14.05.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareSetva heljde se obavlja kada se zemljište zagreje na temperaturi od 15°C. U našim ravničarskim predelima to je period kraj aprila i početak maja,a u brdsko planinskim rejonima prva polovina juna. Kao postrni usev heljda se može sejati i kasnije-do polovine jula.

Seme heljde treba da je krupno, zdravo, čisto od korova, klijavosti od 90%. Ono treba da je iz predhodne godine,a ne starije jer heljda brzo gubi klijavost. U cilju povećanja energije klijanja seme se pre setve izlaže suncu u toku 6-10 dana.

Heljda se seje u redove sa razmakom 13-15 cm (uskoredna setva) i sa razmakom od 45-60 cm (širokoredna setva). Pri širokorednoj setvi može se obavljati međuredna kultivacija. Kod širokoredne gustina je 200-300 klijavih zrna po metru kvadratnom ili 40-60 kg/ha semena, a kod uskoredne 450-500 klijavih zrna po kvadratnom metru ili 80-100 kg/ha semena.Pri povoljnim uslovima klijanje heljde nastupa za 3-4 dana. Pri klijanju prvo se razvija korenčić koji raste na dole a hipokotil raste na gore i na površinu zemljišta iznosi kotiledone zajedno sa omotačem ploda kojeg se brzo oslobađaju.Zoran MilosavljevićBookmark and Share

Mala Pijaca