Zdrava Srbija Instagram

Uzgoj pastrmke


Stočarstvo, 18.11.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePastrmka je hladnovodna riba, gde je idealna temperatura vode za njen uzgoj od 12-16°S (kaliforniska pastrmka dobro podnosi temperaturu i do 25°S), osim temperature bitne su i fizičkohemiske i biološke osobine vode. Proizvodni proces pri uzgoju pastrmki počinje izborom matice, odnosno formiranjem matičnjaka.


Prilikom odabira matice trebamo obratiti pažnju na: boju, formu tela, odnos dužine i širine kao i dužine i mase tela. Matično jato pastrmki sastoji se od ženki i mužjaka gde je odnos 3:1, odnosno na 3 ženki dolazi jedan mužjak. Ženke polno sazrevaju između 2 i 3 godine i u matićnjaku se iskorišćavaju do 7 godine. U tom periodu dostiže težinu i do 5 kg. Gustina nasada matice je maksimalno 18 komada na m3.


Pre mresta i oplodnje treba izvršiti pripremu objekta i radne snage, nabavku opreme, ribarskog pribora i dezinfekcionih sredstava.Pre samog mresta, izvrši se kompletna dezinfekcija mrestilišta i celokupne opreme u mrestilištu. Pastrmke se mreste krajem zime i u rano proleće. U to vreme dobijaju još izražajnije boje po telu (mresni osip). Polno zrele ženke pomoću saha uzimamo Iz priručne bazene gde su smeštene, pažljivo im masiramo trbuh vodeći računa da ih ne povredimo. Jaja polno zrelih matica izilaze i padaju u za to pripremljenu posudu.U istu posudu istim postupkim istisnemo spermu jednog mužjaka, zatim se dolije voda i meša.Pri ovom postupku opna ikre bubri, spermatozoidi udaraju u opnu i jedan od njih je probija, samim tim je oplodnja završena. Valjanje ikre, oplođenu ikru prepiremo vodom pomoču plastične posude. Tom prilikom pomoču pincete ostranjujemo uginulu ikru.Sistemom za protok regulišemo dotok vode da ne bi oštetili ikru pri valjanju. Tokom valjanje ikre, prostorija (inkubaciona soba) mora biti zatamljena, a ikra prekrivena stiroporom. U zavisnosti od kvaliteta vode ovaj proces traje oko mesec dana (dok larva ne napušti ikru).Kada larva izgubi žumančanu kesu, prebacije se u plastičnu kadu i tada počinjemo sa prihranjivanjem larve. U početku se ručno hrani a kasnije pomoču hranilicu sa satnim mehanizmom svakih 15 min. U ovaj period čistimo dno kade od taloga i uginule larve. Ovaj proces traje oko mesec dana (težine 0.5g.). Mlađ se pomoću plastičnih kofa prebacuje u plastične kade (bazene) na otvorenom prostoru. Svakodnevno čistiti dno kade – bazena od taloga i uginuluh mlađi. Ovde se mlađ zadržava dok nedostigne težinu od 2-4g nakon toga se plastičnim kofama prebacuje u za to pripremljene, očišćene i dezinfikovane betonske bazene. Ukoliko imamo uslove „pregrađene bazene i sortir aparat“ prvo sortiranje riblje mlađi radimo kada mlađ dostigne veličinu preko 10g.


Sortiranjem se mlađ razvrstava u tri klase u odvojene betonske bazene. Prisustvo filtera je obavezno u dotočnoj vodi, a na osnovu pregleda riblje mlađi tretira se formalinskim i omnisanskim kupkama. Kocetracija je 0.5 decilitra/1m3, zatvaramo dotok vode u bazen i pripremljenu kupku ravnomerno rasprskavamo po bazenu i mešamo sa vodom. Dužina delovanja formalinske kupke je 30-40 minuta a omnisanske nešto duže 40-60 minuta. Svakodnevno čistiti dno bazena od taloga i uginule mlađi.


U zavisnosti od tržišta kada riba ima težinu oko 250 grama, sortira se na osnovu težine u dve grupe, grupa sa većom težinom se plasira kupcu ili za preradu a druga grupa sa manjom težinom ide na dotovljavanje dok ne postigne željenu težinu.
Srđan ZafirovićBookmark and Share

Mala Pijaca