Zdrava Srbija Instagram

Izbor načina muže na porodičnoj farmi koza


Stočarstvo, 22.11.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePosebno razmatranje zahtevaju uređaji za mužu, zato što ova operacija determiniše kako unutrašnji raspored prostorija, opremu, pa i materijale koje ćemo koristiti. Rešenje koje ujedinjuje više pozitivnih aspekata je nesumljivo ono koje podrazumeva izvođenje muže sa grlima fiksiranim na hranilicama. Ovakav sistem u potpunosti smanjuje nepotrebno gubljenje vremena pa je kao takav najprikladniji. Ukoliko se koristi zatvoreni sistem muže sa mlekovodima, to onda podrazumeva maksimalnu efikasnost. Ovde se radi o veoma skupim uređajima koje nisu preporučljive za manje porodične farme.


Mogu se dakle izabrati slična rešenja koja su ekonomičnija; kao na primer fiksni muzni uređaj kod koga se koriste samo mobilne kante za prikupljanje mleka ili jednostavno mobilna kolica sa automatskom muzilicom. Poslednje rešenje je i najmanje zgodno jer podrazumeva pomeranje kolica od grla do grla po prostirci.Ukoliko se muža izvodi u posebno za to određenoj prostoriji (sala za mužu), mogu se eliminisati fiksatori na hranilicama i dozvoliti kozama da se hrane, jednostavno provlačeći glavu između drvenih pregrada koje se nalaze ispred betonskih jasala, privučene senom ili koncentratom.


Prostorija za mužu bi trebala da bude potpuno izdvojena iz staje ili makar jedna zasebna prostorija u staji. Ona u svakom slučaju treba da obezbedi odvajanje izmuženih, od koza za mužu. Potrebno je dakle izdeliti pregradama ovaj prostor, i obezbediti salu za čekanje, gde će se grla okupljati u isčekivanju muže; odakle odlaze u salu za mužu koja treba da bude na nešto višem nivou u odnosu na ostali prostor i gde će koze pristupati putem jedne uzlazne rampe. Ovde će grla biti fiksirana putem automatskih fiksatora, i onog momenta kada dobiju svoju dozu koncentratnog hraniva, otpočinje muža. Za realizaciju muže 50 koza, biće dovoljno obezbediti 8-12 fiksatora, dakle muža se odvija u grupama od 8-12 grla. Posle muže koze silaze rampom na suprotnu stranu, koja je određena za smeštaj pomuženih koza.


Na tržištu postoji mnogo proizvođača navedene opreme, ali ono što je bitno ne treba se odlučivati za najskuplje jer oni prevazilaze mogućnosti jedne porodične farme. Pri odabiranju odgovarajuće opreme treba znati, da za mužu 70 koza, oprema za 2 ili 4 grupe podrazumeva vreme muže između jednog sata do sat ipo vremena. Muža u 4 grupe je znači prilagođena za jednu manju porodičnu farmu.


Dakle preporučuje se nabavka dobrog aparat za mužu i veoma korisnih fiksatora, dok sve ostalo: rampe, uzdignuti prostor za mužu, pregrade itd. možete konstruisati sami od kombinacije drveta i gvožđa tamo gde je neophodno, i tako dobiti jednu idealnu i funkcionalnu salu za mužu. Naravno niko vas ne može sprečiti da se odlučite za skuplje varijante koje su svakako lepše i tehnički bolje rešene, pa ćete na taj način vašem objektu podariti super-tehnološki aspekt, koji se mnogima dopada i nudi više komoditeta.Biljana AleksićBookmark and Share

Mala Pijaca