Zdrava Srbija Instagram

Šišanje ovaca


Stočarstvo, 28.01.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareStriža ovaca je izrazito sezonski rad,pa zahteva veliko angažovanje radne snage. Striža je istovremeno i težak rad, pa je potrebno obezbediti odgovarajuću opremu kako bi se celokupni rad obavio što brže, kvalitetnije i sa što manje napora.


Striža ovaca je mera nege koja se izvodi svakog proleća u vreme kad je dnevna temperatura značajno poraste. Obzirom da je striža ovaca veoma naporan rad, preporučuje se nabavka električnog uređaja za strižu. Ovce se dan pred strižu okupaju i dobro nahrane. Na dan striže ovce se ne puštaju iz objekta. Organizaciju striže treba tako organizovati da ne traje duže od 6-8 časova. Strižu treba obavljati tako da ne dođe do oštećenja kože, rez treba da je nizak i ravnomeran. Runo treba da bude čisto i belo.


Strižu treba izvoditi uzduž ovce, sa aparatom koji se drži ravno i bez pritiska na kožu. Nije dobro dva puta prelaziti istim tragom. Posle striže ovca se pregleda, eventualne ozlede saniraju.


U našoj zemlji se striža ovaca još uvek u najvećoj meri obavlja ručno. U tu svrhu se koriste odgovarajuće makaze, koje se po pravilu posebno prave upravo za strižu ovaca. To su jednostavne makaze sa dve oštrice, koje se spajaju jednom oprugom, pomoću koje se oštrice rastavljaju. Stiskanjem oštrica one se spajaju i na taj način odsecaju deo po deo runa ovaca. Osim napora za stiskanje oštrica makaza i podsecanja dela runa, pri striži se mora voditi računa da se ne povređuje koža ovaca. Runo je potrebno skinuti tako da ga odseca što bliže koži, pa je opasnost od povreda velika.Ručna striža ovaca je veoma naporan rad. Šišanje jedne ovce često traje skoro pola sata, uključujući i vreme pripreme za strižu, kao i vreme posle striže za puštanje ovce. Za skidanje jednog runa potrebno je načiniti najmanje 800, a često i preko 1.000 pokreta makazama. Istina, iskusni radnici mogu jednu ovcu da odstrižu i u znatno kraćem vremenu, na primer za samo desetak minuta ne računajući rekordere, kojima ne treba više od par minuta po ovci. Mašinskom strižom ovaca redovno se dobija znatno veća količina vune, na primer 5 do 10 i više procenata u odnosu na ručno obavljenu strižu. Iskusni radnici sa dobrim aparatima za strižu u značajnoj meri dobijaju i i bolji kvalitet runa, dok su povrede kože veoma retke. Sve to svakako pravda nabavku i korišćenje aparata za strižu, pogotovu što se oni danas nabavljaju pojedinačno i sa cenama, koje su relativno povoljne.


Princip rada aparata za strižu je indentičan sa principom rada aparata za šišanje kose ljudi. Aparati za strižu ovaca su takođe indentični po delovima. Poslednjih godina konstrukcija aparata za strižu nije više gruba kao pre više godina, tako da se ovi aparati izjednačuju i po izgledu i po ukupnoj konstrukciji sa aparatima za šišanje ljudi.Janković Predrag dipl.ing.Bookmark and Share

Mala Pijaca