Zdrava Srbija Instagram

Simentalci u organskoj proizvodnji


Stočarstvo, 26.05.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePri izboru rasa goveda na koje se primenjuju metode organske stočarske proizvodnje, uzima se u obzir sposobnost životinja da se prilagode lokalnim uslovima, njihova vitalnost i otpornost na bolesti t. j. da se izbegnu određene bolesti ili zdravstveni problemi koji su tipični za rase koje se koriste u intenzivnoj proizvodnji.


Simentalska rasa ima dobro razvijene grudi po dubini, po širini i dužini. Karlica je široka što je vrlo važno kod telenja, sapi su dobro mišićave, dok su noge jake dobrih stavova sa korektnim i pravilnim papcima, a što je sve veoma bitno za dobro zdravlje i dugovečnost krave. Vime je dosta korektno postavljeno, ali sa često neujednačenim četvrtima što je glavna mana ove rase.Simentalac je posebno poznat po sposobnosti proizvodnje kvalitetnog mesa, posebno je prikladan za manje farme kombinovanog smera proizvodnje. Za uspešno iskorišćavanje na velikim farmama preduslov su određeni novi tehnološki postupci i korekcije mlečnih i muznih karakteristika.


Prednosti ove rase su: brz porast mladih grla i harmonična telesna građa, skladno ukomponovan odnos proizvodnih sposobnosti za mleko i meso, zadovoljavajuća plodnost, dugovečnost, veoma dobro korišćenje kabaste hrane i izvaredna sposobnost aklimatizacije.

Bilal Tajić dipl. ing. stočarstvaBookmark and Share

Mala Pijaca