Zdrava Srbija Instagram

Proizvodnja ovčijeg mleka na Pešteru


Stočarstvo, 04.07.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and SharePodručje Pešterske visoravni, planine Rogozna i Golija kao i sela koja se nalaze u podnožjima, sa svim svojim prirodnim lepotama i nepreglednim pašnjacima, predstavljaju izuzetno dobre uslove za uzgoj ovaca i proizvodnju ovčijeg mleka, prerađevina od mleka, kao i nadaleko čuvene Sjeničke jagnjetine i suvog ovčijeg mesa.


Proizvodnja ovčijeg mleka je izuzetno značajna za odgoj jagnjadi, za ishranu stanovništva kao i za preradu ovčijeg mleka i spravljanje ovčijeg sira. Nekada se na području Novog Pazara,Sjenice i Tutina gajilo preko 300 000 ovaca. Međutim broj ovaca na ovom području iz godine u godinu stalno se smanjuje i ukoliko se nastavi ovim tempom preti da ozbiljno ugrozi stanje stočnog fonda na ovom području.


Po svom sastavu ovčije mleko se razlikuje od mleka ostale stoke. Ono sadrži 5,15% belančevina, 6,18 % masti, 4,17% šećera, 0,19% pepela, suvu materiju i 83,57% vode, kao i vitamine A, C i E. Proizvodnja ovčijeg mleka prvenstveno zavisi od rase, uslova ishrane i nege ovaca. Tako npr, istočno-friziska ovca daje godišnje 400-600 litara mleka a naša Sjenička pramenka 60-70 litara u toku laktacionog perioda.Mlade ovce sa prvim jagnjetom kao i ovce starije od 6 godina imaju manju mlečnost. Najveća mlečnost je od 4-5 godine. Ovce koje su se bliznile daju 7-10 % više mleka od onih koje su ojagnile jedno jagnje. Najveća mlečnost se postiže ishranom ovaca zelenim hranivima bogatim belančevinama. Ovce je najbolje muzti tri puta na dan i tada se postiže najveća mlečnost. Mužu mleka treba obaviti do kraja jer u zadnjim mlazevima ima najviše masti,kao i da nebi došlo do upale vimena. Dobar muzač može da za 1 sat izmuze 50-60 ovaca a nekada i do 80 ovaca.

Safet Vesnić dipl.ing.stočarstvaBookmark and Share

Mala Pijaca