Zdrava Srbija Instagram

Mastitis kod koza


Stočarstvo, 16.11.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZapaljenje vimena i sisa odnosno mastitis kod koza, izazivaju bakterije kojih ima više vrsta. Da bi se javio mastitis kod koza, osim bakterija, potrebni su i drugi uslovi koji pogoduju razvoju ove bolesti. To su pre svega greške koje odgajivač najčešće čini i to kako u ishrani koza, tako i u higijeni muže. Loši higijenski uslovi u kozarniku (loša čistoća koza, prljava prostirka, hladnoća, promaja, vlaga) znatno pogoduju širenju mastitisa. Pri muži odgajivač može prouzrokovati zarazu, na taj način što neredovno i nepotpuno muze i što mehanički oštećuje sise i vime. Pored toga, nastajanju mastitisa pogoduje i oslabljena otpornost organizma koze. Bolest se može javiti u dva oblika, i to kao oštri (akutni) i blagi (hronični).


U oštrog oblika, oboljenje vimena obično nastupa naglo. Polovina vimena koja je obuhvaćena infekcijom je otečena, bolna i veoma topla. Povišena telesna temperatura se ponekad javi i u obolele jedinke, pri čemu joj je smanjen i apetit.

Hronični oblik mastitisa karakteriše se time što bolest lagano zahvata unutrašnji deo vimena. Bolest traje neprimetno nekoliko meseci i veoma se kasno uoči. Pri pojavi prvih sumnjivih znakova ili promena u mleku, treba odmah pozvati veterinara specijalistu koji će poslati na ispitivanje mleko koze i tako ustanoviti vrstu i oblik oboljenja, nakon čega će primeniti i vrstu terapije.


Odgajivači koza pravilnom higijenom pri muži, zatim načinom držanja i uzgojem koza, mogu izbeći uzroke koji dovode do pojave mastitisa koji nanosi velike ekonomske štete.
Jakšić Kosovka, dipl. ing polj.Bookmark and Share

Mala Pijaca