Zdrava Srbija Instagram

Zeolit kao apsorbent mikotoksina


Stočarstvo, 26.10.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZeoliti su prirodni minerali koji deluju kao apsorbenti mikotoksina. Mikotoksini su proizvod različitih plesni koji se nalaze u plesnivoj stočnoj hrani. Oni imaju štetno dejstvo na proces proizvodnje mleka, zdravlje kako ljudi tako i životinja kao i reprodukciju grla. Oni predstavljaju veliki problem intezivnoj stočarskoj proizvodnji.

Plesni stvaraju mikotoksine(otrove), koji dovode do pada imuniteta grla, a samim tim se susrećemo sa oštećenjima jetre i bubrega, smanjenjem prirasta, čestim prolivima i slabim kostima.
Do danas je otkriveno oko 50 prirodnih zeolitskih minerala, dok ih je sintetisano oko stotinu. Našli su veliku primenu u stočarstvu, a najviše u govedarstvu. Dodaju se u stočnu hranu jer poboljšavaju njenu iskorišćenost, smanjuju bolesti kod životinja i pozitivno utiču na prirast. On ima sposobnost da veže za sebe samo otrovne materije, dok vitamine i druge hranljive materije ostavlja nedirnute. Organski modifikovan mineralni adsorbent mikotoksina (minazel plus) na bazi prirodnog zeolita dao je veoma dobre rezultate, jeftin je i ekološki prihvatljiv. Dodaje se ručno ili pomoću rasturača za mineralna hraniva u količini od 0,2 procenta (2 kg/t silirane mase).

Našao je primenu u otežanim uslovima siliranja, kod čestih prekida siliranja, kada je povećana vlažnost, kao i prisustvo plesni u zelenoj masi, stvara bolje uslove za mlečno kiselinsko vrenje, a time i optimalnu kiselost silaže.
Ljiljana Ćurčić , inž.poljoprivredeBookmark and Share

Mala Pijaca