Zdrava Srbija Instagram

Organska proizvodnja kupine


Voćarstvo, 30.11.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareKupina uspeva do nadmorske visine od 600m. Podnosi različite tipove zemljišta, lako se razmnožava vegetativnim putem. Dobra je medonosna paša. Dosta je otporna na bolesti i štetočine. U punu rodnost kupina ulazi u trećoj godini. Prinosi u organskoj proizvodnji mogu biti oko 9-15t/ha.

Gajenje kupine je moguće na brdovitim i manje dostupnim površinama, tako da se takvi tereni mogu bolje iskoristiti. Nedostatak kod kupine je što su plodovi osetljivi prema transportu i truljenju pa zbog toga pre berbe moramo znati šta sa plodovima. Za berbu kupine unapred sve treba biti pripremljeno.

Njeni plodovi imaju visoku vrednost, deluju dijetno-profilaktički, dijetno-terapeutski i imaju zaštitnu ulogu jer u sebi sadrže kiseline, šećer, minerale, pektine, vitaminei dr. U prehrambenoj industriji koristi se kao odlična sirovina za dobijanje sokova, kupinovih vina, sirćeta, sirupa, džemova, kompota, želea.

Preporučene sorte kupine za organsku proizvodnju:
Tornfri (samo u toplijim područijima i blagim padinama), Loh nes, Čester tornless, Triple craun, Karaka black, Helen (veoma otporna prema ljubičastoj pegavosti i većini drugih bolesti), Loh taj.
Kupini pogoduju topliji krajevi i južne ekspozicije. Najbolji su blagi nagibi. Treba joj osigurati vlagu. Izbalansirano đubrenje i navodnjavanje povećavaju otpornost kupine na niske temperature. Kupina ne podnosi visok sadržaj kalcijuma. Nisu poželjni jako vetroviti predeli. Kupinjake ne podizati pokraj divljih kupinjaka (zajedničke bolesti i štetočine). Kupinu je moguće uzgajati i u sušnijim klimatskim područijima ali uz sistem za navodnjavanje.


Korišćena literatura: Organska proizvodnja šljive, kupine i maline, doc.dr. Milica Fotirić Akšić


Ana ProkićBookmark and Share

Mala Pijaca